👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok "Uppdraget"

Skapad 2018-03-13 15:59 i Racklöfska skolan Åre
Vi läser, skriver och samtalar om boken "Uppdraget" skriven av Camilla Lagerqvist. Läsningen är kopplat till ett samarbetsprojekt med länsmuséet Jamtli.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Du ska få utveckla din läsning och samtidigt uppleva en bit historia från beredskapstiden i Sverige. Du tränar på att lyssna, läsa högt, samtala och skriva en sammanfattning.

Innehåll

Boken Uppdraget är första delen i en trilogi. Maja heter flickan som är huvudperson och hon bor på en mindre ort nära gränsen till Norge. Berättelsen visar hur tiden under andra världskriget kunde se ut i Sverige ur ett barns synvinkel. Det är en fiktionsberättelse med inslag som är "sanna". Läsaren får en historisk återblick och också en inblick i en ung tjejs tankar och känslor. Det hela kryddas med att det verkligen blir spännande "på riktigt".

Bakgrund:

1939–1945

Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.

Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland. Endast ett fåtal stater i Europa var neutrala. Det var Sverige, Schweiz, Turkiet, Portugal, Spanien, Irland och Vatikanstaten. När Japan anföll USA den 7 december 1941 utvidgades kriget till Fjärran östern.

Kriget i Europa pågick i 5 år och åtta månader, fram till Tysklands kapitulation den 7–8 maj 1945. Kriget mellan USA och Japan fortsatte fram till Japans kapitulation den 2 september 1945.

Omkring 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Under krigsåren mördade de tyska nazisterna omkring sex miljoner europeiska judar.

 

Källa till ovanstående “Forum för levande historia”

 

Bedömning:

Elevernas språkutveckling när det gäller läsförståelse bedöms kontinuerligt genom boksamtal, exittickets och skapande av tittskåp. Samt att tillsammans utforma en tankekarta med bilder som visar på historiska föremål och en begreppslista - att förklara obekanta ord.

Vi arbetar med boken 2-3 svensklektioner i veckan och har boksamtal varannan vecka. Boken högläses av fröken, stafettläsning eller läser vi i bokgrupper med två-tre elever i varje grupp.

Uppgifter

 • Uppdraget

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv
Boken Uppdraget

Rubrik 1

Uppdraget
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läser den skönlitterära boken "Uppdraget" med
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Ny aspekt
Använder ”Läsfixarna”
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
kan namnge två läsfixare
kan namnge och förklara tre läsfixare
kan namnge, förklara och använda sig av alla läsfixarna
Ny aspekt
Visar läsförståelse som är
grundläggande förklarar i stora drag vad som händer i boken
god förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför
mycket god förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför och vad som kunde ha hänt istället
Ny aspekt
Gör sammanfattning av boken som är
enkel i stora drag vad boken handlar om
utvecklad mer detaljerad
välutvecklad väl detaljerad och informativ
Ny aspekt
Beskiver sin upplevelse av läsningen
på ett enkelt sätt
på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Tolkar och för resonemang utifrån egna referensramar, om tydligt framträdande budskap i boken.
till viss del är underbyggda kan förklara ett budskap med boken
relativt väl underbyggda kan förklara två budskap med boken samt se likheter och skillnader med mitt liv
väl underbyggda kan förklara tre budskap med boken samt se likheter och skillnader med mitt liv
Ny aspekt
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Du kan göra boken levande genom bilder. Och sammanfatta handlingen.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar någorlunda.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar så att budskapet med texten förstärks.
Ny aspekt
Har kunskap om hur Sverige hade det under Beredskapstiden.
Någorlunda kunskap kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
Någorlunda kunskap och förståelse kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
Stor kunskap och förståelse kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
Ny aspekt
Stor kunskap och förståelse kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
Kan resonera och dra någon slutsats.
Kan resonera och dra enkla, relevanta slutsatser.
Kan resonera och dra flera slutsatser som är relevanta och avancerade.

Hi Sv
Boken Uppdraget

Rubrik 1

Uppdraget
Godkänd nivå
Klart godkänd
Mer än godkänd
Aspekt 1
Du läser den skönlitterära boken "Uppdraget" med
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Ny aspekt
Du gör sammanfattning av boken som är
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
enkel i stora drag vad boken handlar om
utvecklad mer detaljerad
välutvecklad väl detaljerad och informativ
Ny aspekt
Du beskriver din upplevelse av läsningen
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
på ett enkelt sätt
på et utvecklat sätt
på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Du kan göra boken levande genom bilder. Och sammanfatta handlingen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar någorlunda.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar så att budskapet med texten förstärks.
Ny aspekt
Du visar kunskap om hur Sverige hade det under Beredskapstiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
ok
god
utmärkt
Ny aspekt
Du visar stor kunskap och förståelse kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
ok
god
utmärkt