Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mucho más kap 4-6, spanska termin 2

Skapad 2018-03-13 16:22 i Vallhamra skola Partille
Introduktion i spanska år 6 fortsättning
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du vidgar ditt basordförråd och lär dig fler användbara fraser för att kunna förstå och uttrycka dig mycket enkelt på spanska i några nya vardagssituationer. Parallellt med att du lär dig mer spanska lär du dig mer om det spanska språket och länderna där det talas.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på

I ämnet spanska är det fem olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna.

Detta ska du lära dig på spanska då vi arbetar med kapitel 4-6 i Mucho más 

 • färger
 • använda de spanska artiklarna el/la
 • varför man talar spanska i Syd- och Centralamerika
 • att berätta om sig själv på spanska
 • verb i jag-form
 • hur man säger min, mitt och mina på spanska
 • prepositionerna de, en och con
 • lite om ön Mallorca
 • räkna till 30
 • att fråga efter någons telefonnummer och att kunna svara
 • fler hälsningsfraser, avskedsfraser och fler sätt att svara hur man mår
 • lite om vad som gäller om när man ska på fest eller middag i Spanien

 

Så här arbetar vi

Vår planering finns på hemsidan. www. sites.google.com/site/theresesspanska/home/clase-6.  Vi utgår från boken Mucho más och använder oss också av film, radio och musik från andra källor.Efter varje kapitel gör vi ett test och efter kapitel 6 har vi ett läsprov, ett muntligt prov och ett skriftligt prov. Sedan repeterar vi innan vi arbetar vidare med kapitel 7-10. Till boken hör en webapp där du som elev kan träna glosor, fraser och grammatik samt lyssna till texter ur boken.

Så får du visa vad du kan på lektionerna

 • Skriftlig förmåga visar du när du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, dialoger, presentationer, skriftliga test och skriftliga prov.
 • Muntlig förmåga visar du när du kommunicerar i tal, gör muntliga övningar, dialoger, presentationer, muntliga test och prov.
 • Din förmåga att förstå tal och skrift visar du genom att följa instruktioner, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.
 • Dina språkliga strategier visar du när du omformulerar, ställer frågor, övar på att se samband mellan regler och tillämpning, ser samband mellan spanska och andra språk, vågar spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.
 • Dina kunskaper om den spansktalande världen visar att du genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, kommentera samband och skillnader mellan "här och där".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: