Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TRE DIKTER OM HÖSTEN

Skapad 2018-03-13 17:11 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ett arbete inom genren poesi där du lär dig känna igen tre olika diktformer och skriver egna höstdikter. Du skapar en namndikt, en femrading och en haiku om hösten.

Innehåll

SYFTE

  • Förståelse av genren poesi och de tre diktformernas uppbyggnad: namndikt, femrading och haiku
  • Förståelse av gestaltande beskrivningar med olika sinnen och dess effekt i poesi
  • Förståelse av vikten av val av ord, samt betoning av dem
  • Förståelse av rytm och intonation för att skapa inlevelse
  • Våga laborera med språket och smaka på orden när du processkriver
  • Använda sig av olika strategier för stavning och språkregler, främst bruket av stor bokstav 
  • Förståelse av att texter har en mottagare
  • Använda estetiskt uttryck (foto/bild) för att förstärka och levandegöra texten

ARBETSBESKRIVNING

Vi studerar tre olika diktformer för att kunna producera egna. Diktformerna är namndikt, femrading och haiku. Temat är höst.  

BEDÖMNING

Lärandematris för förståelsen av de olika diktformerna, språkregler, gestaltande beskrivningar och estetiska uttryck.

Matriser

Sv
SKRIVA POESI - Matris för höstdikter

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
NAMNDIKT OM HÖSTEN
Du känner till hur en namndikt är uppbyggd och du skriver en egen namndikt om hösten där begynnelsebokstaven i varje mening hör till temat höst.
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
FEMRADING OM HÖSTEN
Du känner till uppbyggnaden och skriver en höstdikt på fem rader efter mönstret: Rad 1: ett ord om det som dikten handklar om Rad 2: två ord som är beskrivande (adjektiv) Rad 3: Tre ord som beskriver en handling Rad 4: Fyra ord som beskriver en känsla Rad 5: Upprepning av ordet i rad 1 eller en synonym
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
HAIKU OM HÖSTEN
Du känner till den japanska diktformen som är uppbyggd efter stavelser. Du skriver en egen haiku med stavelseschemat 5,7,5.
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
SPRÅKREGLER
Du använder dig av olika strategier för att få hjälp med stavningen och du visar att du behärskar olika språkregler främst bruket av stor bokstav
Eleven kan använda sig av grundläggande språkregler med stöd av läraren.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
GESTALTANDE BESKRIVNING
Du känner till begreppet gestaltande beskrivning och provar att beskriva utifrån olika sinnen:syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och handling med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
ESTETISKA UTTRYCK
Du använder någon form av estetiskt uttryck foto/bild med koppling till hösten.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck med stöd av läraren.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: