Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2018-03-13 17:21 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska presentera en bok som du har läst. Inlämning av den skriftliga recensionen är torsdag den 29 mars. Du kommer att läsa boken hemma som en läxa.

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Innehåll
bokens handling
Du berättar inte eller väldigt lite om vad boken handlar om.
Du gör en enkel redogörelse för vad boken handlar om.
Du gör en utvecklad redogörelse för vad boken handlar om.
Du gör en väl utvecklad redogörelse för vad boken handlar om som fångar upp intresset för boken.
Innehåll
författaren
Du gör ingen koppling till författaren.
Du gör en enkel koppling till författaren.
Du gör en kortare presentation av författaren.
Du gör en längre presentation av författaren och dess andra verk.
Innehåll
åsikter
Du redogör inte för dina åsikter om boken.
Du för ett enkelt resonemang kring dina åsikter om boken.
Du för ett utvecklat resonemang kring dina åsikter om boken.
Du för ett välutvecklat resonemang kring dina åsikter om boken samt kan göra kopplingar med andra verk eller filmer.
meningsbyggnad
Du har en enkel meningsbyggnad med många upprepningar och talspråk.
Meningsbyggnaden är enkel och i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är omväxlande och varierande.
Meningsbyggnaden är varierad och gör att språket flyter på.
Stavning och skiljetecken
Du har många stavfel som försvårar läsningen.
Vissa stavfel förekommer.
Du har få stavfel.
Du har få formella fel finns och du behärskar skrivreglerna mycket bra.
Styckeindelning
Du har ingen eller begränsad styckeindelning.
Styckeindelning finns till viss del.
Texten är delad i stycken.
Styckeindelningen är genomtänkt.
Textens struktur
Din text saknar en röd tråd. Början och slut hänger inte ihop.
Texten är enkel och begriplig för läsaren. Texten har en röd tråd.
Texten har en väl fungerande struktur och är uppbyggd på ett sätt som väcker intresse. Texten har en tydlig röd tråd.
Du har en mycket bra struktur som väcker intresse till fortsatt läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: