Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Årskurs 4

Skapad 2018-03-14 07:38 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Musik
Under resten av vårterminen ska vi lära oss om musikens påverkan på människor och hur man kan uppfatta scener ur filmer olika beroende på vilken musik som spelas. Ni ska även få koll på låtars uppbyggnad för att sedan kunna skriva egen musik. Ni ska få lära er om olika genrer och vad som skiljer dem åt. Slutligen så kommer vi även självklart att sjunga och spela gitarr.

Innehåll

Syfte

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Mu 4-6
 • Centralt innehåll
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu 4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap..
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu 4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu 4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

 

Kunskapskrav

---> Se matris.

 

Arbetssätt/metod

Vi kommer att:

 • spela olika sorters musik över samma videoklipp för att se vad musiken har för påverkan på hur man uppfattar vad som händer i klippet
 • sjunga sånger från olika genrer och kulturer
 • spela gitarr
 • skriva låtar med hjälp av appen garageband
 • arbeta och redovisa i grupper om olika musikgenrer
 • lära er urskilja låtars olika delar så som intro, vers, brygga och refräng

Bedömning

Det som bedöms är er förmåga att:

 • delta i gemensam sång
 • spela några ackord på gitarr
 • bidra till att skapa musik
 • prata om eget och andras musicerande 
 • diskutera hur musik kan påverka människor på olika sätt
 • höra och beskriva skillnader på några olika musikaliska genrer 
 • urskilja en låts olika delar så som intro, vers, brygga och refräng

Matriser

Mu
Musik vt-18 Årskurs 4

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Musicerande
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd
Musicerande
Spela och ackompanjera
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Musikskapande
Skapa musik
Eleven kan med hjälp av sin röst och digitala verktyg bidra till att skapa musik utifrån en bestämd ackordföljd.
Musikens sammanhang och funktioner
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Upplevelser och påverkan av musik
Resonera
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: