Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-taletas ismer

Skapad 2018-03-14 08:48 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
Franska revolutionen och Napoleonkrigen var över. Europas kungar och ledare hade åkt hem från Wienkongressen och de trodde nog att allt skulle återgå till det gamla. Men den viktiga frågan om hur länderna skulle styras fanns kvar. Idéer eller uppfattningar om samhället och vilka som ska ha rätt att leda kallas Ideologier. Under 1800-talet uppstår och utvecklas flera ideologier som hade stor betydelse för utvecklingen ända in i vår tid.

Innehåll

1800-talets ismer

Du ska lära dig om de olika politiska ideologier som växer fram under 1800-talet och som utgör en grund för vårat nutida politiska system.

Detta gör du genom att delta i "föreläsningar" om ideologierna under vilka du antecknar på särskilda bildunderlag. Dessutom kommer du att få se filmer som stöd för lärandet. För att befästa och fördjupa dina kunskaper kommer du att få komplettera dina anteckningar med information från flera källor.

Du kommer att visa dina förvärvade kunskaper och förmågor genom ett avslutande prov på ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: