Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden 17/18

Skapad 2018-03-14 09:31 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Olika är bra! Vi vill jobba för att alla ska få känna sig värdefulla och viktiga och skapa nyfikenhet för varandra.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen lär sig att uppskatta sig själva och alla andra runt omkring dom. Vi vill att de ska få en större förståelse för varför vi är olika och varför det är bra.

  

Hur ska det märkas på barnen?

Vi vill kunna få se och höra hur de börjar reflektera över såväl likheter som olikheter. 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Det är vår tro att ju mer man lär känna det som känns ovanligt och annorlunda, ju större förståelse får man för varandra och då kommer skillnader att minska. Man vågar fråga och prova på sånt som normalt inte finns i just min familj. Man vidgar sin syn på världen och får större insikt och större nyfikenhet på olikheter. Olikheter blir spännande i stället för skrämmande och gruppen blir starkare i sina band till varandra. Det ger en god förutsättning för att möta olikheter senare i livet med på ett positivt sätt.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Vi blir en starkare grupp som hjälper varandra att se saker ur olika perspektiv. Vi jämför oss med varandra på olika sätt med nyfikenhet. Vad har du för färg på dina ögon/ ditt hår/ din hud? Har alla bruna, blå, gröna ögon samma nyans eller är det olika? Vilka traditioner firar ni? Hur säger man tex mjölk på olika språk? 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi använder oss mycket av bilder tex världskartor, flaggor från olika länder, bilder tänkta att bryta stereotypa könsroller osv


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Vi har barn från 11 olika länder och 13 olika språk - det ger oss en ocean av möjligheter att jämföra likheter och olikheter inom många områden.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vår öppenhet och nyfikenhet, samt att vi i mars fått en extra personal från Marocko.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Vi jobbar med våra mål under ht-17 - vt-18.


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Vi jobbar med det här både enskilt och i grupper. Barnen får också med sig lite frågor hem som hjälper oss på traven genom att få mer insyn i varje familjs tex traditioner - som vi sedan för in i vår multikulturella almanacka


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi kommer att jämföra i både mindre och stor grupp, samt i vardagen när undringar/reflektioner dyker upp.

Barnen kommer att praktiskt få jobba med självporträtt, handavtryck, leta tex ögon och frisyrer i tidningar mm.

Barnen får med sig hemuppgifter att ta reda på tex traditioner i familjen.

Vi jämför språk,

Lyssnar på musik och sagor från olika länder.

Vi lär oss demokrati - rösta - allas röster lika mycket värda - uppmärksamma kvinnodagen.

Vad kan jag bestämma, när kompromissa, när kan jag inte bestämma? - barnens bästa 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi praktiserar allt vi kan. Provar lite olika traditioner, tänker tanken tänk om bara tjejerna fick bestämma - kvinnodagen, vi tränar på att rösta, vi lyssnar på sagor via QR-koder, vi dansar till musik från olika länder, vi provar att säga ord på olika språk, pratar och diskuterar mycket.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Kan barnen missförstå tex traditioner, hur röstning fungerar, vad barnens bästa betyder?

Vi använder oss av diskussioner och frågor för att se om barnen har förstått. Vi jobbar praktiskt för att göra är lättare än bara höra för att förstå - upprepning.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Mycket diskussioner om lika värde - förr och nu i Sverige. Ev jämföra mot andra länder.

Medvetet samarbete kille - tjej tex vid dukning och i mindre grupper.

Diskussioner kring våra genus-bilder.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Det märks hela dagarna både i den fria leken och när vi aktivt jobbar med planerade aktiviteter.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Vi följer upp arbetet var tredje vecka på avsedd planeringstid.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Vi ber om hjälp med att uppmärksamma hur det ser ut i just deras familj - hur ser deras familj ut, vad har de för traditioner, språk, hemland osv.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen spontant berättar hemma om sina tankar och funderingar kring allas lika värde.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Genom att hjälpa sina barn med tex hemuppgifter, vara öppna och lyhörda när barnen berättar om andra osv.

...

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: