Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler

Skapad 2018-03-14 09:35 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Biologi
Vi kommer följa fjärilens livscykel samt en fröväxts livscykel.

Innehåll

Syfte

Arbetsomfådet med fjärilens liv syftar till att eleven kunna använda sig av biologins begrepp för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i naturen samt att kunna genomföra undersökningar.

Centralt innehåll

  • Djurs och växters livscykler och anpassningar till årstider.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.

Bedömning

Eleven ska kunna ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser.

I samtal om årstider ska eleven kunna berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven ska kunna utföra fältstudier.

Eleven ska kunna göra observationer av årstider och namnge några djur och växter.

Undervisning

Vi kommer följa fjärilars utveckling och ha en "fjärilbur" i klassrummet.

Vi kommer se film och lära oss om fröväxter, pollination och växters livscykler.

Vi kommer studera några insekter, deras utseende och hur de lever.

Visa lärande

Eleven kommer få göra en dokumentation med text och bild som handlar om fjärilens utveckling samt lära sig om fröväxters livscykler.

Eleven kommer få leta upp en insekt, studera med lupp och lära sig mer om djurets utseende och hur det lever 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: