Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys av "Cloudboy"

Skapad 2018-03-14 09:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ser tillsammans filmen "Cloudboy" vilken vi därefter först tillsammans skriver stödord för att minnas och slutligen skriver en individuell filmanalys.
Grundskola 4 Svenska
När du ser en film funderar du kanske ibland på varför huvudpersonen gjorde som han/hon gjorde, varför filmen slutade som den gjorde eller att miljön den utspelas i är verklig/overklig. Precis det här ska du nu få chans att tänka till om, och därefter träna dig på att skriva en text om.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska: 

 • Utveckla din förmåga att kommunicera i skrift och bearbeta din text
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter och känslor när du tolkar och försöker reflektera över (ur ditt perspektiv) filmens budskap och innehåll

 

Så här ska vi arbeta:

Vi går på bio tillsammans och ser filmen "Cloudboy" (du som var frånvarande denna dag ser "The Rocket" på SLI och arbetar utifrån den).

Under vecka 14 och 15 "minns vi tillsammans" och skriver stödord om filmens karaktärer, miljö, språk med mera.

Du skriver med hjälp av dina anteckningar en filmanalys i en löpande text, du får en stödmall att följa.

Slutligen bearbetar du din text, också utifrån en stödmall.

 

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

 •   kommunicerar: reflekterar och uttrycker dina egna tankar och åsikter.
 •  berättar om filmen: innehåll och budskap.
 •  skriver: att du kan använda dig av skiljetecken, stor bokstav, dubbelteckning och att du stavar de allra vanligaste orden rätt.
 •  bearbetar din text: att du tar stöd av mallen och förbättrar din text med mer eller mindre stöd av mig som lärare.

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt röd tråd.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
läsa, förstå och tolka upplevelser via film
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
HANTERA SPRÅKET
Behärska olika språkliga situationer och använder regler för skriftspråket
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.
BEARBETA OCH ANPASSA
Utifrån en mall bearbeta och anpassa texten efter syfte och mottagare
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning. Har få egna strategier.
Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: