Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Te Brobygge - åk 8 Gamma Vt18

Skapad 2018-03-14 10:06 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Styr och reglerteknik
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi ska arbeta med att konstruera broar genom att följa den klassiska teknikprocessen med bla, idé, ritningar och byggnation. Broarna ska gå att öppna

Innehåll

Uppdrag:

Uppdrag:

Ni ska konstruera en modell av en bro som är öppningsbar. Modellen ska ha ett bestämt syfte och uppfylla ett speciellt behov. I utvecklingsarbetet ska ni följa de olika faserna i teknikprocessen (här nedan).

 

 

 

Arbetsgång

Arbetsgång:
 

1. Idé
 
Vilken funktion? Vilket behov? Förslag till lösningar? Design?
 
2. Skiss
 
Skiss som beskriver konstruktionen.
 
3. Materiallista
 
Vilket material behövs?
 
4. Ritning
 
Ritning av konstruktionen med mått.
 
5. Bygga
 
Bygg konstruktionen enligt din ritning.
 
6. Prova
 
Testa din konstruktion.
 
7. Utvärdera
 
Hur gick det? Fungerade den som du tänkt det? Vad kan förbättras?
 
8. Ändra
 
Gör förändringar
 
9. Sammanfatta
 
Enkel rapport som sammanfattar ditt arbete.
Dagbok/loggbok vad händer vid varje lektion?
 
10. Redovisa
 
Redovisa ert arbete för varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Brobygge

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Idéer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: