Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA SKÖNLITTERATUR - åk 6

Skapad 2018-03-14 10:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. – Astrid Lindgren

Innehåll

Skolans uppdrag, utdrag ur Läroplanen, kap 1.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Målet med Undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • läsa och analysera skönlitteratur
 • urskilja språkliga strukturer

Så här ska vi arbeta:

 • Arbeta på olika sätt med de olika lässtrategierna.
 • Läraren modellerar hur man använder strategierna.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • använder olika lässtrategier,
 • sammanfattar det du läst genom att välja ut det som är viktigt och kommentera det,
 • för resonemang om bokens budskap och beskriver din upplevelse av det du läst.

 

Koppling till Läroplanen, kap 2:

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11

Matriser

Sv
LÄSA SKÖNLITTERATUR - åk 6

Kunskapskrav

 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  C 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

LÄRANDEMATRIS

FÖRUTSPÅ
Jag kan inte göra några förutsägelser om händelser, personer, platser eller hur boken kommer att sluta.
Jag kan göra en del förutsägelser om händelser, personer, platser eller hur boken kommer att sluta.
Jag kan göra förutsägelser om händelser, personer, platser eller hur boken kommer att sluta.
VISUALISERA
Jag kan inte göra en bild i huvudet av texten jag läser.
Jag kan göra en bild i huvudet av texten jag läser.
Jag kan göra en bild i huvudet av texten som jag läser. Jag kan berätta om min inre bild och vad i texten som jag skapar min inre bild utifrån.
STÄLLA FRÅGOR
Jag kan inte hitta på några frågor om till texten, verken på, mellan eller bortom raderna.
Jag kan hitta på frågor från någon av kategorierna; på, mellan och bortom raderna.
Jag kan hitta på frågor som jag verkligen vill ha svaret på från alla kategorierna; på, mellan och bortom raderna.
STÄLLA FRÅGOR
Jag vet inte vad på, bortom och mellan raderna betyder.
Jag vet vad på , mellan och bortom raderna betyder.
Jag vet vad på, mellan och bortom raderna betyder och kan ge exempel på olika frågor.
SAMMANFATTA
Jag kan inte välja ut viktiga händelser i boken.
Jag kan välja ut viktiga händelser i boken och beskriva dem i kronologisk ordning.
Jag kan beskriva viktiga händelser i kronologisk ordning, samt beskriva hur de hänger ihop.
FÖRA RESONEMANG OM BOKENS BUDSKAP OCH BESKRIVA MIN LÄSUPPLEVELSE
Jag vet inte vad bokens budskap är.
Jag kan beskriva bokens budskap och ge några exempel ur boken som visar detta.
Jag kan dra slutsatser om bokens budskap genom att ge exempel från texten och koppla dessa till mina egna erfarenheter. Jag kan resonera utifrån olika perspektiv och argumentera för vad jag tycker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: