Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem äter vem?

Skapad 2018-03-14 10:15 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vi arbetar med näringskedjor.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
I naturen är varje del och varje djur viktig. Fundera på vad som skulle hända om en hel djurart dog ut eller om alla växter försvann. Det är sambandet mellan djur och växter vi ska arbeta med nu, det kallas näringskedjor.

Innehåll

Våra mål

 

 Du ska:

 • kunna förklara en näringskedja.
 • delta i diskussioner utifrån det vi t ex ritat och byggt.
 • kunna göra en enkel observation av en insekt
 • skriva en enkel faktatext om ett djur

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att:

 • arbeta i par och i grupp
 • diskutera
 • rita
 • titta på film
 • göra observationer på insekter
 • träna på att hitta viktig fakta
 • arbeta med faktaschema (tankekarta)
 • prata om källkritik

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 • rita en näringskedja med minst tre steg
 • delta i diskussioner i grupp (lärarobservationer)
 • kunna genomföra en enkel observation
 • skriva en faktatext med information om utseende, föda/fiender och miljö där djuret lever

Mer än godtagbara kunskaper:

 • rita en näringskedja i minst tre steg och då använda några begrepp (minst tre) av: näringskedja, producent, konsument, toppkonsument och art
 • skriva en faktatext med information om utseende, föda/fiender och miljö där djuret lever samt få med några av ovanstående begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: