Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER - matris åk 6

Skapad 2018-03-14 11:00 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
På morgonen läser du kommentarer på nätet om ett nytt datorspel. På väg till skolan ser du en reklamaffisch som gör dig sugen på choklad. I skolan läser ni en faktatext om de abrahamitiska religionerna. När du kommer hem är brödet slut och du behöver laga nytt. Var är receptet?

Innehåll

Skolans uppdrag, utdrag ur Läroplanen, kap 1.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

 

Målet med Undervisningen är att utveckla förmågan att:

 

 • Sv
   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer bedöma på vilket sätt du skriver:

 • Beskrivande text
 • Förklarande text
 • Återberättande text
 • Instruerande text
 • Argumenterande text samt
 • hur du gör din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder, bildtexter mm.

 

Kopplingar till Läroplanen, kap. 2:

 

Matriser

Sv
SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER - matris åk 6

LÄRANDEMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BESKRIVANDE TEXT
Jag är osäker på att skriva faktameningar.
Jag kan skriva en faktatext, till exempel om ett land.
Jag kan samla stödord, sortera dem i grupper och skriva en egen faktatext med rubrik och underrubriker.
FÖRKLARANDE TEXT
Jag är osäker på att skriva och förklara.
jag kan skriva och förklara till exempel varför isbjörnar kan leva i extrem kyla.
Jag kan ge fler olika förklaringar när jag skriver om till exempel varför isbjörnar kan leva i extrem kyla. Jag börjar mina meningar på olika sätt. Jag avslutar med en sammanfattning.
ÅTERBERÄTTANDE TEXT
Jag är osäker på att skriva och berätta om något som har hänt mig själv.
Jag kan skriva och berätta om något som har hänt.
Jag kan skriva och berätta om något som har hänt. Min text har en tydlig inledning och händelserna kommer i kronologisk ordning.
INSTRUERANDE TEXT
Jag är osäker på att skriva en instruktion som andra kan följa.
Jag kan skriva en instruktion som andra kan följa, till exempel hur man leker en lek.
Jag kan skriva en instruktion som andra kan följa, till exempel hur man leker en lek. Min text har en tydlig rubrik, en lista med det man behöver, hur man gör och vilka regler som finns.
ARGUMENTERANDE TEXT
Jag är osäker på att skriva och berätta varför jag vill ändra på något.
Jag kan skriva och berätta varför jag vill ändra på något, till exempel i skolan.
Jag kan skriva och berätta varför jag vill ändra på något, till exempel i skolan. I början av texten skriver jag min åsikt. Min text innehåller flera bra argument, som får andra att tänka till. Jag avslutar med en sammanfattning.

Kunskapskrav

 • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: