Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Svenska vt-18 Petter 16 rader

Skapad 2018-03-14 11:01 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under vårterminen kommer vi att på olika sätt arbeta med boken Petter 16 rader.
Grundskola 9 Svenska
Rapparen Petter är en av de mest inflytelserika artisterna inom skandinavisk hiphop. I boken "16 rader" har han samlat och kommenterat sina mest betydelsefulla texter. Med boken "16 rader" vill Petter inspirera andra att skriva och formulera sig och väcka intresse för litteratur och språk.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande  av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosa

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-  och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

 

 

I detta projektet ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

  • Formulera sig i tal och skrift
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser och analyserar Petters texter, gör kopplingar till annan litteratur, verkets och författarens samtid samt tittar på hur text, bild och ljud kan samspela för att förstärka en texts budskap. Vi kommer även att prata om hiphopens ursprung, raptexternas struktur samt lära oss om de element som ingår i hiphopens kultur. Under projektet kommer vi att arbeta med skrivprocessen och föra diskussioner och samtal kring de texter ni skriver. 

Redovisning

  • Analys av text och bild både skriftligt, i diskussioner och samtal.
  • Skriva en egen raptext på 16 rader där text, ljud och bild samspelar.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl utvecklade era tankegångar och resonemang är i diskussioner och i er analys och att ni förklarar och ger exempel. Vi kommer också att titta på texternas struktur och att de följer texttypens uppbyggnad och språkliga drag. I bedömningen ingår även att bearbeta sin text utifrån respons och att kunna ge respons på andra texter. 

I er redovisning kommer vi även bedöma hur väl ni har fått ihop text, bild och ljud för att förstärka ert budskap.

Uppgifter

  • Analys av raplåt + Raptext

Matriser

Sv
Kunskapskrav som bedöms i projektet "Petter 16 rader"

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SKRIVA
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika text¬typer, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamåls¬enligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
SKRIVA
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig¬het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl under¬byggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutveck¬lade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: