Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri ma1b

Skapad 2018-03-14 13:03 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik

Innehåll

Planering ma1b Geometri vt18

Centralt innehåll:

Geometri

·      Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.

·      Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.

·      Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga samman- hang och inom olika ämnesområden.

·      Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.

Problemlösning:

·      Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

·      Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Kunskapskrav Betyget E

·      Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

·      Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståen- den. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.

·      Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.

Veckoplanering:

V

Innehåll:

Sid:

Uppgifter:

Läxa:

4

Vinklar

288-292

6029,6030,6031,6032,6035,6037,6038,
6040,6041,6043

Gör om 4 tal hemma!

 

Två bevis, Pythagoras sats

293-296

6045,6046,6048,6050,6052,6055,6056

Gör om 4 tal hemma!

5

Skala

297-299

6058,6059,6060,6061,6063,6065,6066, 6070

Gör om 4 tal hemma!

 

Symmetri (spegling)

302-303

6077,6078,6079,6080,6081

Gör om 4 tal hemma!

6

Test 6A

Implikation och ekvivalens

313

300-301

 

Gör om 4 tal hemma!

 

Test 6B

 

 

Gör om 4 tal hemma!

7

Blandade uppgifter

307-311

Så många som möjligt

Gör om 4 tal hemma!

 

Blandade uppgifter

307-311

Så många som möjligt

Gör om 4 tal hemma!

9

Prov

 

 

Gör om 4 tal hemma!

 

Provgenongång

 

 

Gör om 4 tal hemma!

 

·      Om du inte hinner färdigt på lektionen så är det ditt ansvar att göra klart efter lektionerna.

·      Se till att inte gå från lektionen undrande, fråga alltid om det är något ni inte förstår.

·      Alltid bra att göra de uppgifter som inte står med i planeringen.

·      Repetera minst tre gånger/veckan hemma

 

Matriser

Mat
Geometri ma1b

E
D
C
B
A
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Modellering
Resonemang/Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: