Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, knoppen och kärleken

Skapad 2018-03-14 13:42 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 6 Biologi
Vad händer i kroppen när man kommer in i puberteten? Hur känns det att vara kär? Vem bestämmer över min kropp? Måste jag gå med på något som inte känns bra? Är det samma för killar och tjejer? Vad menas med sexualitet? Många frågor... ..och förhoppningsvis några svar.

Innehåll

 

Integritet, självkänsla, ja- och nejkänslor.

Att lära sig hur det känns i den egna kroppen när man vill och när man inte vill något, kunna uttrycka dessa känslor och känna tilltro till att man är värdefull och har rätt att bli lyssnad till är grundläggande för att kunna värna om sin integritet. 

Hur man kan förstå någon annans känslor, hur man visar respekt och hur man tar ansvar för att inte såra eller skada någon i sin närhet.

n i sin närhet.n i sin närhet.

Du skall visa att du kan:

Samtala

Diskutera

Formulera frågor

Framföra åsikter

Bemöta åsikter

Beskriva 

Resonera

 

 

Dall visa att du kan:

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
    Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen, knoppen och kärleken

----> ----> ---->
----> ----> ---->
----> ----> ---->
Kommunicera, resonera och ta ställning
Du är med i diskussioner och säger ibland vad du tycker genom att berätta något du läst, sett eller hört. Du tar ställning för eller emot i frågan. ..till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.. ..viss anpassning..
Du är med i diskussioner och säger vad tycker genom att lägga samman saker du läst, sett eller hört på olika forum. Du tar ställning med en egen tanke om frågan. ..för samtalen och diskussionerna framåt.. ..relativt god anpassning..
Du är med i diskussioner och säger vad du tycker genom att lägga samman saker du läst, sett eller hört på olika forum och du har dessutom tänkt igenom vad du själv står i frågan. Du tar ställning med en egen tanke som innehåller argument både för och emot ditt ställningstagande. ..för samtalen och diskussionerna framåt och breddar eller fördjupar dem.. ..god anpassning..
Använda begrepp
Du kan känna igen olika ord och koppla samman eller välja rätt förklaring till rätt begrepp. Du kan ge exempel på med enkla ord beskriva sammanhang. ..grundläggande kunskaper.. ..viss användning..
Du kan med dina egna ord förklara begreppen och använder då till största delen ett "pratspråk" Du kan hitta likheter och skillnader mellan olika begrepp och du kan sätta in dem i rätt sammanhang. ..goda kunskaper.. ..relativt god användning..
Du kan med dina egna ord förklara begreppen och använder då ett naturvetenskapligt språk. Du kan hitta likheter och skillnader mellan olika begrepp, sätta in dem i rätt sammanhang och se hur de kan användas inom andra områden. ..mycket goda kunskaper.. ..god användning..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: