Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 8 "Kolets kemi" vt 18

Skapad 2018-03-14 13:45 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 8 Naturorienterande ämnen
Kol är ett speciellt grundämne på vår jord och finns i allt levande

Innehåll

Syfte

Syftet med avsnittet ”Kolets kemi” är att du ska lära dig mer om grundämnet kol och varför det är en så otroligt viktig byggsten i allt levande på vår jord. I alla växter och djur finns många olika kolföreningar med olika egenskaper, och även ur själva jordskorpan kan vi utvinna stora mängder kolföreningar.


Innehåll. Vad?

I detta område läser vi om kol, kolväten, alkoholer organiska syror samt estrar. Vi lär oss mer om kolets kretslopp och växthuseffekten.

Centrala begrepp i kapitlet är:

 • kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer
 • kolatomens kretslopp
 • Växthuseffekten
 • kolföreningarnas kemiska uppbyggnad, egenskaper och användningsområden

Innehåll. Hur?

Under detta område arbetar vi med faktatexter, laborationer samt argument.

Bedömning

Bedömning sker löpande under lektionerna vid t ex diskussioner och genomgångar.
Vi kommer även att ha läxförhör som bedöms.
Det laborativa arbetet bedöms vid själva laborationstillfället och ni ska lämna in någon laborationsrapport för bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: