👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik

Skapad 2018-03-14 13:51 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi arbetar med substantiv, verb, adjektiv, adverb, prepositioner och pronomen. Vi lär oss även satsdelarna subjekt och predikat.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Hur ska jag förstå vårt språk om vi inte vet hur det är uppbyggt? Är det subjekt i början av alla meningar? Finns det målande adjektiv eller adverb som talar om hur någon gör något? Hur ska jag skriva så att läsaren får "bilder i huvudet"?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i svenska ska syfta till att:

 • eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
 • stimulera elevens intresse för att läsa och skriva.
 • ge eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad.
 • eleven utvecklar sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga.

Det här ska vi göra:

- arbeta med ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb och adverb på olika sätt (skriva till bilder, leka charader...)

- arbeta med satsdelarna subjekt och predikat
- titta på UR-Grammatikbolaget som tar upp satslära och ordklasser

Vi ska bedöma din förmåga att förstå, beskriva, hitta ordklasser och satsdelar i texter:


- substantiv ( är saker och namn. Du kan sätta orden: en, ett, flera framför substantiv för att känna igen dessa. De kan skrivas i singular, plural, obestämd form, bestämd form)
- adjektiv. (Adjektivet är en bestämning till substantiv och dessa kan kompareras ex. skön, skönare, skönast. Beskriver hur något ser ut eller är.)
- verb. (Infinitiv - Preteritum - Perfekt är verbets tempusformer ex. gå - gick - gått. Talar om vad någon gör.)
- subjekt och predikat (Jag sover. "Jag" är subjekt och "sover" är predikat.)

 

Substantiv, adjektiv och verb är delar i vårt språk och det har stor betydelse hur vi uppfattar det som sägs eller skrivs beroende på vilka ord vi använder.

Läs här!

Jag gick ut på natten men hörde något så jag gick in igen.

eller

Jag stack ut på natten men hörde något hemskt så jag rusade in igen.

Här byttes verbet "gick" mot "stack" och "rusade". Texten blir mer levande om vi byter och beskriver mer med andra verb och adjektiv.

 

- Hej!

- Tjena!

- God dag!

- Hallå!

Vi uppfattar hälsningen på olika sätt beroende på vilka ord vi använder, tycker jag. Håller du med?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Grammatik - ordklasser och satsdelar

Når delar av målet
Når målet
Substantiv - ordklass
Jag skriver substantiv i bestämd - och obestämd form samt i singular och plural. Ex. bok - boken Flicka - flickor
Adjektiv - ordklass
Jag tar ut adjektiv i enkla meningar.
.
Adjektiv - ordklass
Jag komparerar (jämför) adjektiv (lätt - lättare - lättast)
Verb - ordklass
Jag tar ut verb i enkla meningar.
.
Verb i tempusformerna
Jag skriver verb i tempusformerna infinitiv- preteritum - perfekt. Ex. simma - simmade - simmat
Adverb - ordklass
Jag tar ut adverb i enkla meningar. ex. försiktigt, nervöst
Subjekt och predikat - satslära
Jag tar ut subjekt och predikat i enkla meningar.