👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2018-03-14 13:59 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Tematiskt arbete
Grundskola 5 Svenska Geografi
Tänk dig att du likt en fågel kunder sväva högt och spana ner över marken. Hur ser Europa ut, som är vår del av världen? Europa har vatten åt alla håll utom åt öster. Flera långa bergskedjor reser sig som taggiga drakryggar ur marken. Från bergen rinner många breda floder ut mot haven. Här finns också gröna skogar, men framförallt stora vida slätter med bördig jord. Under en period arbetar vi med tema Europa. I detta arbetsområde ingår ämnena svenska och geografi.

Innehåll

De stora frågorna

 • Vilka är Europas olika tillgångar, var finns de och vad används de till?

 • Var i Europa bor de flesta människorna och varför just här?

 • Har Europa alltid sett ut som det gör idag och kommer det att se ut som det gör idag och kommer det att se ut likadant i framtiden?

 •  

Analysförmågan: Du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och natur. Du beskriver hur detta förändrats från förr till nu.

Du visar på skillnader och likheter mellan länder när det gäller naturlandskap, klimat, statsskick och energiförsörjning.

Du ger förslag på val och prioriteringar vi människor kan göra för en hållbar utveckling i Europa.

 

Kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktig fakta som handlar om Europa.

 

Förmågan att hantera information: Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information på t ex kartor, i diagram eller i läroboken samt väljer den källa som fungerar bäst för tillfället.

 

Den begreppsliga förmågan: Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med Europa att göra.

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • hjälp av stödstrukturer under arbetets gång
 • en inblick i hur det är att leva i olika delar av Europa.
 • kännedom om olika länder, regioner, orter, öar, vatten och berg i Europa.
 • använda kartan
 • använda oilka slags källor som t.ex olika web-sidor, faktaböcker.
 • träna dig i att jämföra olika länder med Sverige för att se likeheter och skillnader.
 • kännedom om några begrepp in geografi.
 • träna dig att ta ut relevant fakta från böcker och andra källor.
 • skriva faktatexter.
 • delta i genomgångar och diskussioner.
 • träna på att göra stödanteckningar till genomgångar.
 • se film.
 • läsa boken "Fröken Europa" och arbeta med tillhörande frågor till texten.

Bedömning av målen

Efter avslutat Europa-arbete ska du kunna:

 • nämna och peka ut minst 10 länder och dess huvudstäder i Europa förutom Norden på en karta.
 • peka ut minst 3 hav som Svarta havet, Atlanten och Medelhavet
 • peka ut minst 3 floder
 • peka ut minst 3 bergskedjor
 • berätta om hur man lever i olika delar av Europa.
 • kunna beskriva några av Europas naturtyper och klimat.
 • kunna nämna några sevärdheter i Europa.
 • kunna presentera ett land med hjälp av en Greenscreen
 •  
 • kunna några geografiska begrepp så som t.ex. klimat, monarki, glesbygd, sevärdheter m.m.
 • Kunna analysera skönlitterär text