👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan...

Skapad 2018-03-14 14:22 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat "Jag kan..." för att vår barngrupp som består utav 8 stycken pojkar och flickor i åldrarna 1-3 år, är mitt inne i utvecklingsfasen "Jag kan, jag vill, kan själv, vill ha, nej!..."

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

Barnen är väldigt intresserade av sig själva, vad kompisarna leker med och gärna vill ha samma leksaker i samma stund. Vi vill uppmuntra och stärka barnens självständighet genom positiv bekräftelse i olika delar i vår verksamhet.

 

NALLEN - Vårt syfte med att ha valt att varje barn i gruppen skall få sin egen nalle är för att: 

- Vår förhoppning är att Nallen skall symbolisera trygghet för barnet genom att den är personlig.

- Varje barns Nalle har barnets valda symbol kring halsen för att barnen själva ska kunna urskilja "min och din Nalle".

- Nallen skall få vara med i hela verksamheten (både utomhus och inomhus) och vi kommer att använda Nallen i verksamhetens olika delar tex. Nallen följer med till gymnastiken och hoppa, springa....

 

SKOGEN & GYMNASTIKEN - Vårt syfte med att belysa skogen och gymnastiken i verksamheten är för att:

- Barnen vill gärna ta sig fram själva och det vill vi stärka genom att gå till skogen som har olika slags underlag såsom gräs, stenar, asfalt, uppför, nerför, under, över. Vid varje skogutflykt har vi valt att gå till samma ställe för att skapa rutin och trygghet i skogen. I skogen har vi tillsammans med barnen hittat en liten dörr som går in till ett litet stubbhus där Gammel-Nallen bor... Han är ett återkommande symbol och en introduktion till barnens nallar som dem kommer att få i skogen och ta med sig till Ringblomman.

- Det är en annorlunda miljö än vår avdelning där man får lov att springa, hoppa, klättra o.s.v. Här tränar vi på begrepp såsom under, över, framför, bakom, på, i, bredvid. Vi tränar också på att klättra, springa, gå, krypa, åla, rulla, hänga, kasta. 

 

SYMBOLEN - Vårt syfte med att använda symboler i verksamhen är för att:

- Barnen ska få möjlighet till att bli mer självständiga i sin egen verksamhet. Symbolen är ett igenkännande och återkommande inslag i verksamhetens olika delar såsom i samlingen- härsitter jag, i matsituationen - här är min stol, i hallen- här är mina kläder/skor, i skötrummet- här finns mina mlöjor m.m

- barnen skall få möjligheten att upptäcka och känna igen sitt namn och sina bokstäver då barnets namn finns bredvid symbolen. Vi vill uppmärksamma namnet med hjälp av symbolen på ett lustfyllt och tydligt sätt och vår förhoppning är att barnen börjar intressera sig för skriften-sitt namn-bokstäver. Genom att både känna igen sin sybol ihop med namnet, blir namnet ett naturligt igenkännande även för de yngsta barnen.

Vi valde att använda oss utav symboler där alla är olika sorters insekter. Vår tanke är att symbolerna skall vara neutrala i våra olika teman, men att de är kopplade till vårt namn på vår avdelning Ringblomman. Omkring ringblommor finns det massor utav olika insekter som kryper, ålar, hoppar, flyger och surrar. Det blev ett självklart val på vår avdelning.

 

Våra mål:

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska sträva efter att varje barn

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Arbetssätt - genomförande:

Vi observerar och iakttar barnen i alla situationen under dagen, där vi ständigt är närvarande som pedagoger. Samtalen och dialogen finns tydligt i våra vardagssituationer såsom matstunden, skötbordet, samlingen, hallen m.m. Temat kommer att integreras i alla våra miljöer, både utomhus och inomhus.

Genomförande: temat finns i alla våra vardagssituationer och det är barnen som själva styr vår planering under dagen.Vi kommer att använda oss utav drama, sång och sagor för att tydliggöra och konkretisera olika dilemman och situationer som kan uppstå bland barnen.

Dokumentation: vi kommer att dokumentera i unikum i barnens lärloggar, bloggen - Nallebladet, fotodokumentation i vår verksamhet för att tydliggöra det för barnen.

Bildresultat för jag kan

UTVÄRDERING - hur blev det?

NALLEN:  Nallen som vi valde till deras egen för att dom skulle skapa trygghet för varje barn har blivit så bra. Varje barn är noga med vilken som är deras egen nalle och vilken nalle som är kompisens.  Nallen får följa  med barnen in i  vilan och dom är jättegoa och hämtar gärna nallen till sin kompis. Nallen finns också med i leken inomhus, kanske mer nu när vi har flyttat vår avdelning, förr satt den på barnens respektive hylla och då var det mer vi vuxna som hämtade nallen, nu ligger dom i en korg så barnen kan se dom inne på Ringblomman, det känns som dom mer är med barnen i leken just därför. Dom ser på färgen och symbolen vilken som är deras. Det känns som vi gjorde och valde rätt i vår planering med nallen och dess symbol.

 

SKOGEN: Varje onsdag valde vi att gå till skogen, vi valde att gå till samma ställe då barnen skulle bli trygga och känna glädje när vi berättade och skulle se vad som hade hänt sedan sist. Skogen och vägen dit tyckte vi var bra för att lära sig att gå på ojämn mark, klättra över och under stockar, klättra på stenar och känna på olika underlag såsom mossa, jord och grenar. Vi gick också till en liten stubbe där det fanns en liten dörr och när vi knackade på dörren kom Gammel Nallen. Han var en återkommen liten figur som bodde i skogen tillsammans med alla djuren, han berättade för oss om ekorren, rådjuren, stora älgen, alla fåglar, haren och den lille musen. Gammel Nallen visade också vilka insekter som bodde i skogen i träden och i stubbar, vi hade med oss våra nallar för att visa symbolen runt nallens hals för där är det många insekter som bor i skogen. Ibland kunde Gammel Nallen berätta sagor för oss, bjuda oss på frukt, lära oss en ny sång och vi kunde lära honom nya sånger. Vi dokumenterade genom att ta mycket kort som vi sedan kunde sätta upp på fönstren in till Ringblomman. Barnen tycker om att stå där och titta. Ibland var inte Gammel Nallen där så då fick vi ropa, inte för högt för då kunde vi skrämma bort djuren, till slut kom han bakom något träd och det tyckte barnen var roligt. En dag blev det lite sorgligt för då kunde vi inte gå till "våran skog" för dom hade grävt ner för fiber och det var jättelerigt på vägen dit, då fick vi hitta på nya ställen till Gammel Nallen men det blev lite konstigt för det stämde inte riktigt och Gammel Nallen fick tyvärr ligga vilande, det som är roligt det är att barnen frågar ofta efter honom och vi pratar om honom i samlingen.

Eftersom barnen hela senhösten frågade så efter Gammel Nallen så blev han en naturlig del i vår adventskalenderskåp. Varje dag fram till jul hände det något, där låg ett brev från Gammel Nallen, en liten vante, en liten stjärna, en liten adventsljusstake med små ljus som vi tände ett för varje advent. Där låg en liten korg med peppar kakor, en liten gris, en liten julebock och allt detta blev till sånger eller saga. Vi undrade vem är det som lägger allt i skåpet och en dag stod där en "pytteliten gran" som vi kunde dansa runt och sjunga " se på vår fina gran den finaste granen i stan...." och så knackade någon på dörren och till alla barns förtjusning så var det Gammel Nallen som kom och bjöd oss på clementiner. Han försvann och vi vinkade och sa att "vi ses till våren igen....." "jaaaaaa sa Gammel Nallen det gör vi och då är ni välkomna till "min skog" igen......

 

GYMNASTIKEN: vi gick varje tisdag upp till våran fina gymnastikhall. Där kunde vi träna på att klättra, hänga, springa, hoppa, kasta och sparka boll, åla, gå, vi tränade begrepp såsom krypa under, gå på, gå över, krypa in i rockringekojan. Ibland delade vi upp gruppen så att inte alla gick samtidigt för att det kändes lugnare och man kunde som pedagog titta på barnen, vilka färdigheter dom kunde i lugn och ro. En spännande och lite läskig miljö är den stora hallen, så därför valde vi att gå upp dit för att barnen skulle känna trygghet med den. Vi spelade ibland musik och dansade, avslutade alltid stunden i gymnastiken med samma sång "hejdå och tack för idag" sången så att det också blir ett tryggt och bra avslut och så vet man som lite, att nu är det slut och vi ska gå.....

 

SYMBOLEN: vi valde att arbeta med symboler för barnen så att dom skulle känna igen sin egen och bli trygga med det. Symbolen finns på deras nallar som dom fort har lärt sig känna igen. Symbolen finns vid deras klädkrokar och dom vet precis var deras kläder hänger och kan gå och hämta sin mössa, sina vantar eller stövlar. Dom fick ju också vara med och välja sin egen symbol, en symbol som är insekter som finns i vår skog hos Gammel Nallen. Vid sina korgar där blöjorna är finns också deras symbol så dom kan lätt hämta sin egen blöja när vi är i skötrummet. På sin stol har dom också fått sin egen symbol och i början var dom jätte noga med att få sin egen stol, sedan försvann symbolerna när städet torkade stolarna och symbolen var borta. På samma ställe som symbolen finns så finns även deras namn, det har dom också lärt sig känna igen "där är jag....."  

 

KAN SJÄLV som vi valde att döpa vårt tema till har genomsyrat verksamheten hela hösten, vintern och även nu när våren är på ingång.  Barnen har fått träna på att klä på sig själva när vi ska gå ut. dom har fått hämta sin mössa, sina vantar, sina stövlar och sin overall som hänger på kroken. Vi har haft och gett dom tiden och det har blivit så bra, dom är jätteduktiga. Vid varje moment dom klarar så har vi gett dom tummen upp så nu gör dom det själva hela tiden "titta jag kan...." så åker den lille tummen upp. Ibland har somligt kommit bak och fram och stövlarna på fel fot men då har vi stöttat och dom har  välja själva om vi ska byta eller vara kvar. ibland kommer tårar "jag kan inte...." då finns vi hela tiden där för dom.

Vid maten så försöker vi att uppmuntra dom till att ta mat själv, hälla vatten i glaset med en vuxenhand som stöd, breda sin smörgås. När vi har ätit färdigt så tar dom sin egen tallrik och lägger maten som är kvar på tallriken i komposthinken, häller ut vattnet ur glaset och slänger ner besticken i vattenhinken. När vi går ifrån bordet så springer dom till köket och tackar för maten.

 

DOKUMENTATION: det har vi gjort genom att använda oss av kameran och ta bilder och lägga in i Unicum i det som vi bestämt i barnens lärlogg. Nallebladet har vi skrivit varje vecka i bloggen så föräldrar får reda på vad vi gör under veckan. Vi hänger också upp bilder på fönstren för att tydliggöra för barnen, barnen står ofta där och tittar, pekar och pratar.

SAMLINGEN: den har vi varje dag. För att slippa säga med sin röst att "nu är det samling" har vi en liten klocka som vi ringer i och då kommer barnen med en gång och sätter sig i ringen. Vi har varje morgon sjungit en god morgon sång som dom känner igen och åter igen blir trygga med. En namnsång har det också blivit varje dag och barnen blir glada av att få bekräftelse och att ha blivit sedda. Vi har också berättat för barnen varför just den kompisen eller fröken inte är här, viktigt att få berätta och en respekt mot dom som inte är här. Vid varje samling har det blivit sång eller saga och vi har valt att arbeta med nallar även där, Bengt och Bosse är två figurer som är med nästan varje dag. Vi har pratat om hur man är en bra kompis och då har det kommit fram ett rött hjärta som barnen fått känna på mot sin kind och sedan fått lämna över till sin kompis "bra nu var du en bra kompis som delade med dig av hjärtat" så gör vi tummen upp igen. Nallarna har ibland varit osams med olika saker och då har vi talat om hur man ska vara mot varandra. Sagor har det också blivit, nästan samma sagor för att barnen ska känna igen: Lilla Gumman, Bockarna Bruse, Lilla Huset och Sagan om hajen och alla fiskarna i olika färger. Vi har också använt oss av legoklossar för att räkna hur många vi är idag, se färgerna på klossarna och se om man har just den färgen är på dina kläder, när vi har räknat klossarna har vi byggt upp det till ett torn för att se hur högt det blev.

 

SAMMANFATTNINGSVIS: barnen har känts som trygga i vår verksamhet trots att det varit vikarier som kommit och gått.  En pedagog har varit sjukskriven en längre tid men då har det varit samma vikarier som har kommit. Vi har haft många nya barn som har börjat. Vi startade hösten med 8 barn och nu kommer det 14:e barnet 1/4, det har också gjort att det ibland har varit lite  oroligt. Trots detta så har vi ändå försökt få till den verksamheten som vi planerade för och det känns som Ringblomman är trygg och stabil. Mitt i allt detta har vi flyttat till nya lokaler och kunde göra det när vi var inne i en sjukperiod med sjuka barn, barnen är otroliga, så anpassningsbara och hittade ändå sin trygghet på "nya Ringblomman" 

TILL SLUT VÄRLDENS BÄSTA BARN, VÄRLDENS BÄSTA RINGBLOMMAN OCH VÄRLDENS BÄSTA JOBB ATT FÅ GÅ TILL VARJE DAG OCH FÅ DELA VARDAGEN MED..........