Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion ÅK 6

Skapad 2018-03-14 14:35 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
De fem världsreligionerna: Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism

Innehåll

 

Linnea.gilliam@skola.uppsala.se

 

Daniela.karlberg@skola.uppsala.se

 

David.elfversson@skola.uppsala.se

 

Jon.Broberg@skola.uppsala.se

 

Ola.Montan@skola.uppsala.se

 

 

 

Religion ÅK 6

 

Förmåga

 

Eleven ska tillägna sig kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

 

Eleven ska kunna visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

Eleven ska kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner samt göra jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu.

 

Eleven kan söka information om religion och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Centralt innehåll:

 

De fem världsreligionerna

 

 

 

Mål:

 

Att nå målen i LPO11, se www.skolverket.se

 

Lärobok: Upptäck religion samt delar ut ”Tummen upp”

 

Bedömning: Prov samt mindre läxförhör

 

Provdatum: (Judendomen) 13 april

 

 

 

 Vecka 12

 

Lektion 1- Religionskunskap- Vad är det? S. 4-7

 

Arbete i häftet s. 2, 4-6

 

Lektion 2 - Introduktion till Judendomen s. 40-43 + film

 

Lektion 3- På besök i ett judiskt hem s. 44-45+ arbete i häftet s. 20-21+ Judiska berättelser s. 46-47 + berättelsen om Mose s. 52-54.

 

V. 13

 

Lektion 1- Judiska högtider s. 55-57+ arbete i häftet s. 22-23

 

Lektion 2- Viktiga ceremonier s. 58-59 + s. 60-61

 

Lektion 3- film (den animerade bibeln)+ budorden s. 62-63. Skriv dina egna budord!

 

v. 14 Påsklov

 

V. 15

 

Lektion 1 – Olika judiska grupper s. 64-65

 

Lektion 2- Sammanfattningen s. 66-67 samt repetition!

 

Lektion 3- PROV

 

V. 16

 

Lektion 1- Introduktion till Kristendomen s. 8-13+ arbete i häftet ”Tummen upp” s. 7-8

 

Lektion 2 - Kristendomen s. 14-15+ Kristna högtider s. 21-23

 

Lektion 3-  Arbete i uppkopierat häfte ”Tummen upp” s. 9, 14

 

Vecka 17

 

Lektion 1- Viktiga ceremonier s. 24-25 + arbeta i häftet s. 16

 

Lektion 2- Den kristna tron s. 26-29

 

Lektion 3- Olika kristna grupper s. 32-39+ arbete i häftet s. 18 + genomgång av sammanfattningen s. 38-39

 

V. 18

 

Lektion 1- Introduktion till Islam s. 68-71 + film

 

Lektion 2- På besök i ett muslimskt hem s. 72-73 + arbete i häftet s. 28-31

 

Lektion 3- Muslimska berättelser s. 74-77+ arbete i häftet s. 32-33

 

V. 19

 

Lektion 1- Tre viktiga städer i Islam s. 78-79 + häftet s. 34-35

 

Lektion 2- Muslimska högtider s. 80-81, viktiga ceremonier s. 82-83, 84-85

 

Lektion 3- Människan är god s. 86-87 + arbeta i häftet s. 36-37

 

V. 20

 

Lektion 1- Introduktion till Hinduismen s. 94-101

 

Lektion 2- Olika hinduiska högtider s. 104-105 + film sli.se Världens fest i Sverige- Happy Diwali

 

Lektion 3- Viktiga ceremonier s. 106-111+ arbeta i häftet s. 48-50

 

V. 21

 

Lektion 1- Introduktion till Buddhismens. 116-119

 

Lektion 2- Buddhistiska berättelser s. 120-123 + arbeta i häftet s. 52-53

 

Lektion 3- Buddhistiska högtider s. 126-127 + arbeta i häftet s. 57

 

V. 22

 

Lektion 1- Viktiga ceremonier s. 128-128 + arbeta i häftet s. 54-55

 

Lektion 2- Den buddhistiska tron s. 130-131, Olika Buddhistiska grupper s. 132-133

 

Lektion 3- Sammanfattning av Buddhismen

 

V. 23

 

Lektion 1- Jämför de fem världsreligionerna med varandra- kan vi finna likheter?

 

Lektion 2- Film- de fem världsreligionerna

 

Lektion 3- Etiska dilemman ur religionsperspektiv- diskussioner.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: