Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar samt bränsle och miljö

Skapad 2018-03-14 14:46 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kol och kolföreningar samt bränsle och miljö
Grundskola 8 Kemi
Kolföreningar är några av de mest eftertraktade ämnena i världen. Vi tillverkar alltifrån plaster, läkemedel och bränslen av dem. Genom detta avsnitt får vi lära oss mer om dessa ämnen och hur vårt samhälle påverkas av användningen av dem.

Innehåll

Syfte

Du ska här lära dig om kol och kolföreningar, deras kemiska uppbyggnad och egenskaper, vilka effekter de har på miljön och vilka funktioner de har i naturen.

Centralt innehåll

 

Konkretisering av mål

När du har arbetat med det här ämnesområdet ska du känna till

 • Att grundämnet kol finns i formerna grafit, diamant, fullerener och grafen
 • Vad de olika formerna har för användningsområden samt hur de är uppbyggda
 • Förstå hur metanserien är uppbyggd (de sex första utantill) 
 • Skillnaden mellan mättade och omättade kolväten
 • förstå samband mellan kolvätenas och alkoholernas uppbyggnad och deras egenskaper (tex kokpunkt)
 • Veta vad som bildas vid förbränning av kolväten,( se s.97)
 • Veta hur förbränning av kolväten påverkar hälsa och miljö
 • Ge exempel på alkoholer, deras uppbyggnad och användningsområden
 • Veta vad som kännetecknar alkoholer (namnen slutar på -ol. Alla innehåller minst en OH-grupp,innehåller mycket energi,de flesta är giftiga)
 • Veta vad fossila bränslen är, hur de framställs och att de är uppbyggda av kolväten
 • Veta vad biobränslen är och hur de framställs
 • För- och nackdelar med de olika bränslena samt påverkan på miljö
 • (Kolatomens kretslopp)

Arbetsformer

Arbete med text och frågor
Diskussioner
Laborationer
Filmer och bildspel
Ämnesområdet avslutas med ett skriftligt prov och eventuella mindre tester tidigare

Avsnittet behandlar kapitel 3 i kemiboken 

Sidor att stryka (102-104)

Sammanfattningar finns på s 105-106

Filmer på sli.se

Kol och kolväten

Nr: v4842

Korta filmer på inläsningstjänst (begreppa)

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas

 • Förmågan att använda arbetsområdets begrepp, modeller och teorier
 • Förmågan att genomföra en undersökning
 • Förmågan att resonera, dra slutsatser och argumentera

Bedömningen sker under diskussioner, genomförande av undersökningar samt genom prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: