Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets egenskaper och kretslopp

Skapad 2018-03-14 14:55 i Munkedalsskolan Munkedal
Vattnets egenskaper och kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vår planet jorden kallas ibland för den blå planet för att den består av så mycket vatten. Vatten är nödvändigt för allt liv som vi känner till. I det här området ska du få fördjupa dig i vattnets egenskaper och kretslopp.

Innehåll

Arbetsområde:

Vatten är nödvändigt för allt liv som vi känner till. I det här området ska du få lära dig om  vattnets egenskaper och kretslopp.

Undervisning:

 För att du ska få träna dig i att beskriva och förklara vattnets egenskaper och kretslopp kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Läsa texter om vatten
 • Titta på filmer
 • Du kommer att få arbeta både enskilt och tillsammans med andra

 

    Målen som vi arbetar mot:

 Du ska kunna:

 • Förklara vattnets kretslopp
 • Beskriva vad en vattenmolekyl består av
 • Beskriva och förklara de tre olika (aggregations)formerna; Fast, flytande och gasform
 • Använda dig av och första begreppen: Atom, Molekyl, Smältning, Avdunstning, Kondensation, Stelning, Fast form, Flytande form, Gas form och Kretslopp

 

 Bedömning:

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 

 • Förstå och använda dig av viktiga ord och begrepp inom området såsom;  Atom, Molekyl, Smältning, Avdunstning, Kondensation, Stelning, Fast form, Flytande form, Gas form och Kretslopp
 • Delta aktivt i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet

 • Hur väl du förklarar vattnets kretslopp och vattnets egenskaper
 • Din förmåga att resonera både muntligt och skriftligt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Vattnets egenskaper och kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara vattnets egenskaper
Du kan beskriva och förklara vattnets egenskaper och använder dig till viss del av kemins begrepp och partikelmodell.
Du kan beskriva och förklara vattnets egenskaper med relativt god användning av kemins begrepp och partikelmodell.
Du kan beskriva och förklara vattnets egenskaper med god användning av kemins begrepp och partikelmodell.
Beskriva och förklara vattnets kretslopp
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp och använder dig till viss del av kemins begrepp.
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp med god användning av kemins begrepp.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: