👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 ht

Skapad 2018-03-14 15:17 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 1 – 3
Svenska under hösterminen

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Läsa

 • Kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • Känner igen ordbilder tex en och ett
 • Tar eget initiativ och visar intresse för läsning
 • Visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor

Skriva

 • Kan skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kan förstå att text kan delas upp i ord och meningar
 • Kan skriva text till bilder
 • Kan skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser med mera för hand eller på dator

Tala-lyssna

 • Kan lyssna på en kamrat och återberätta innehållet
 • Kan lyssna på en saga och återberätta innehållet
 • Kan berätta något för en grupp
 • Kan följa en enkel instruktion

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleven ska utveckla sin förmåga att:

Läsa

 • Kunna alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • Känna igen ordbilder tex en och ett
 • Ta egna initiativ och visar intresse för läsning
 • Visa förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor

Skriva

 • Kunna skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kunna förstå att text kan delas upp i ord och meningar
 • Kunna skriva text till bilder
 • Kunna skriva korta meddelanden, brev, sagor, berättelser med mera för hand eller på dator

Tala-lyssna

 • Kunna lyssna på en kamrat och återberätta innehållet
 • Kunna lyssna på en saga och återberätta innehållet
 • Kunna berätta något för en grupp
 • Kunna följa en enkel instruktion

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • olika skrivövningar för hand och på dator
 • lästräning
 • läsförståelse
 • högläsning
 • samtal och diskussioner

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen:

 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva
 • din förmåga att tala
 • din förmåga att lyssna

Du kommer att bli bedömd genom:

 • Partillemodellen
 • högläsning
 • egen skapade texter
 • observationer, samtal och berättande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3