👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-03-14 15:27 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 6 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Ett ämnesövergripande arbete inom temat hållbar utveckling!

Innehåll

Under fyra veckor kommer vi att arbeta med hållbar utveckling på många av era lektioner. Vi kommer att bedöma ert arbete inom flera ämnen: NO, SO och SV. Vad vi kommer bedöma ser ni i matrisen nedan.

Undervisningen kommer att bestå av filmer, litteratur, traditionell katederundervisning, studiebesök samt grupparbete. 

Redovisningen av grupparbetet görs i klassrummet och en kväll där ví bjuder in föräldrar och syskon där ni får visa vad ni lärt er!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO

Matriser

NO Sv SO
Hållbar utveckling

Kunskapskrav
söker information, använder olika källor och för resonemang om källornas och informationens användbarhet som är...
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och… … går att arbeta systematiskt utifrån
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det
formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning
formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det
använder begrepp på ett...
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
undersöker elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
enkla samband med till viss del underbyggda resonemang
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen som är...
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
dokumenterar sina undersökningar och gör sammanställningar som innehåller egna formuleringar och beskrivningar som är
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
enkla
utvecklade
välutvecklade
förstärker och levandegör sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett
Har ännu inte uppnått kunskapskravet
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt