👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och diagram

Skapad 2018-03-14 16:07 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola F – 9 Matematik
Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med lägesmått och diagram.

Innehåll

Årskurs 5 

Området kommer att sträcka sig över cirka 5 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förmågan att lösa matematiska problem.
 • förmågan att använda medelvärde, median och typvärde.
 • förmågan att göra beräkningar i decimalform.
 • förmågan att använda frekvenstabeller och diagram.
 • förmågan att förstå och använda matematiska begrepp.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beräkna medelvärde, typvärde och median.
 • göra en undersökning där du visar resultatet i en frekvenstabell.
 • läsa av och använda stapel- och cirkeldiagram.
 • göra beräkningar med decimaltal.
 • använda olika strategier för att lösa ett matematiskt problem.
 • använda begreppen: medelvärde, median, typvärde, frekvenstabell, cirkeldiagram och stapeldiagram.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • medelvärde.
 • typvärde.
 • median.
 • frekvenstabell.
 • olika typer av diagram.
 • problemlösning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • arbeta med matematiska problem, en lektion per vecka.
 • utvärdera dina matematiska mål regelbundet.
 • arbeta med laborativa uppgifter.
 • arbeta med digitala läromedel (NOMP, Bingel).
 • arbeta med matematiska begrepp (veckans begrepp, muntligt). 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • visar förståelse för begrepp som tagits upp under området.
 • löser problem.
 • väljer och tillämpar olika metoder och strategier.
 • kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • resonerar kring begrepp, slutsatser etc.

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en avslutande diagnos på området. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.