Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som TED

Skapad 2018-03-14 16:31 i Olseröds skola Kungälv
En talform där en alldeles egen känsla och upplevelse förmedlas.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
"Talen är som tårtbitar, skurna ur elevernas erfarenheter, historier och känslor." #talasomTED Din. Egen. Berättelse.

Innehåll

 

 

Under ett antal veckor ska ni förbereda, skriva och muntligt presentera ett kortare tal. Ämnet är fritt – målet är att beröra lyssnaren.

 Arbetet är uppdelat i fyra delar:

Efter varje del kommer vi att arbeta med kamratrespons. Den har som uppgift att slipa till och lyfta ditt tal ett snäpp till. 

 

 Del 1: Först en ”taldusch” där vi tittar på olika tal, analyserar och diskuterar innehåll och presentation. Vi talar om olika ämnen. Du reflekterar, väljer ämne och gör en tankekarta.

- Introduktion

- Att välja ämne

 

 Del 2: Du skriver själva talet med hjälp av din tankekarta och en skrivinstruktion uppdelad på fyra ”pusselbitar”.

 Pusselbit 1 - Inledning:   

 Presentera dig, göra lyssnaren nyfiken

 Pusselbit 2 - Din historia:

 Vad är det du vill berätta? 

 Pusselbit 3 - Pathos:

 ..Här kommer alla känslorna på en och samma gång..

 Pusselbit 4 - Punsch line:

 En avslutning med tryck i.

 

 Del 3: Avslutningsvis lite finputs, pynt och mycket övning. Att kunna använda olika strategier och att hålla talet för så många som möjligt.

- Finputs 

- Talkort

- Öva!

 

Del 4: Presentation. Förberedelse och genomförande.

- Öva mer!

- Nu kör vi!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Tala som TED

----> ---->
----> ---->
----> ---->
Innehåll - berättar
Har innehåll och struktur som fungerar
Berättar den viktigaste av innehållet med hjälp av talarkort. Berättar så sammanhängande att det blir förståeligt. - i huvudsak
Berättar det mesta av innehållet med lite hjälp av talarkort. Berättar med en inledning, avslutning och en ganska tydlig struktur på historien. - relativt väl
Berättar det mesta av innehållet med lite hjälp av talarkort och egna tankar. Berättar med en intresseväckande inledning, en uttänkt avslutning och en tydlig struktur på historien. - väl
Framförande - talar
Visar anpassning till mottagare
Talar ganska starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen. - viss anpassning
Talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen. - relativt god anpassning
Talar starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen. Ändrar röst och tempo för att lyfta och förtydliga vissa delar av innehållet. - god anpassning
Framförande - kroppsspråk
Visar anpassning till mottagare
Tittar på klassen. - viss anpassning
Tittar på klassen och flyttar blicken mellan olika personer. Ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga. - relativt god anpassning
Låter blicken vandra över gruppen. Rör sig ledigt och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga. - god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: