Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt åk 1

Skapad 2018-03-14 16:32 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att....

 • formulera och lösa olika problem med hjälp av olika strategier
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda rätt räknesätt
 • kunna förklara hur du tänker
 • använda olika metoder för att redovisa ditt tankesätt (konkret material, bild, symboler, muntligt)

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att innehålla:

 • Tallinjen
 • Matematiska begrepp
 • Addition och subtraktion
 • Uppdelning av tal
 • Pengar
 • Räknehändelser
 • Mönster
 • Mätning av tid och längd
 • Geometri

Så här kommer vi att arbeta

 • träna matematiska begrepp genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problem
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha "matteprat" (Hur tänker du?)
 • räkna i favoritmatematik

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

Taluppfattning och tals användande

 • Du förstår och kan använda begreppen ental, tiotal och hälften och dubbelt 
 • Du kan dela upp talen 11-20
 • Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion och kan göra beräkningar inom talområdet 11-20
 • Du kan räkna med hela tiotal

Algebra

 • Du förstår och kan använda likhetstecknet
 • Du kan lösa öppna utsagor inom talområdet 11-20 (ex. 14+__ = 20)
 • Du kan se och fortsätta mönster med tal och former

Geometri

 • Du kan mäta och uppskatta med enheten centimeter
 • Du kan läsa av klocka (hel och halv timme)
 • Du kan beskriva och namnge en fyrhörning, triangel och cirkel med rätt begrepp
 • Du kan beskriva och namnge en punkt, linje och sträcka
 • Du förstår och använder begreppen symmetrisk och symmetrilinje

Problemlösning

 • Du kan lösa enkla problem
 • Du kan själv formulera en räknehändelse.

 

Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag tittar på dina uträkningar i favoritmatematik
 • Jag tittar på diagnosen som du gör efter varje avslutat kapitel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: