👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-03-14 18:23 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vårt arbetsområde inom tema vatten ht-2014
Grundskola 2 Svenska Matematik Teknik NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att resonera kring vad som flyter/sjunker i vatten
 • din förmåga att resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • din förmåga att delta aktivt i vetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 • din förmåga att mäta volym

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om vattnets kretsloppet, vad är ett kretslopp? 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi kommer att utföra gemensamma experiment.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

-dokumentera och resonera kring ett experiment

-beskriva vattnets kretslopp

-använda dig av vattenrelaterade begrepp (avdunstning, ytspänning, ånga, kondens)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3