Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Problemlösning

Skapad 2018-03-14 18:38 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Planering för arbete med gemensam problemlösning
Grundskola 6 – 9 Matematik
Ett riktigt klurigt problem. Hur kan man tänka för att lösa det? Du ska få träna dig i att hitta svar på matematiska problem du trodde var omöjliga att lösa.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

 - Olika sorters kluriga matematiska problem

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Samling med genomgång av dagens problem

- Enskilt arbete med problemen

 - Samtal tillsammans om olika metoder att lösa problemen

NÄR kommer vi att arbeta med det?

 - En lektion i veckan under hela terminen

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

 - Problemlösning: Välja metod för att kunna lösa olika problem

 - Problemlösning: Resonera om metoden och rimlighet i svaren, samt föreslå olika sätt att lösa ett problem

 - Kommunikation: Redovisa hur du har tänkt med hjälp av matematiska symboler

- Resonemang: Föra diskussionen framåt med matematiska argument

 

 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Matriser

Ma
Videskolan Kunskapskrav Matematik 7-9

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder och modeller.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Kommunikation

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt samt använda matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Insats krävs
E
C
A
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: