Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-18 åk 8 ty

Skapad 2018-03-14 19:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Perfekt von regelmässigen Verben
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du får lära dig att berätta med hjälp av oregelbundna verb i perfekt (har gjort).

Innehåll

Namn på arbetsområde

Perfekt

Mål för elev

Du ska kunna utrycka dig i perfekt (har gjort).

Genomförande

Du får:

Lyssna på texter och samtala med klasskompisar och din lärare om dessa

Läsa texter och samtala med klasskompisar och din lärare om dessa

Titta på tyskspråkiga program

Träna på ord, fraser och grammatik- moment

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under ett antal veckor. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut. 

Bedömning

Bedömningen sker när du gör ett skriftligt prov i början av mars.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift.

Matriser

M2
Perfekt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka dig på tyska i skrift.
i perfekt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven känner till hur man använder perfekt och kan en del verbformer i perfekt. Du gör fel som stör, men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Was hat du gefangen? Was haben ihr gefunden? Sie habt viel gegessen. Ich habe zu dich gegangen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven kan på ett relativt säkert sätt använda perfekt och kan många verbformer i perfekt. Exempel: Das Kind hat eine Maus gefangen. Die Kinder haben jeden Tag einen Vogel gefunden. Sie haben viele Eier gegessen. Ich bin zu dir gegangen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan på ett säkert sätt använda perfekt och kan samtliga verbformer i perfekt. Exempel: Ich habe eine Maus im Keller gefangen. Wir haben ihn endlich im Wald gefunden. Er hat immer viele Eier zu Ostern gegessen. Heute Morgen bin ich früh zu dir gegangen.
Ny aspekt
Hur du förstår texter på tyska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: