Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1

Skapad 2018-03-15 08:01 i Hedens skola Öckerö
Pedagogisk planering för ämnet bild under läsåret 15-16
Grundskola 2 – 3 Bild
Vi möts av olika former av bilder varje dag. Vissa finns där för att underhålla och andra har skapats för att påverka oss.

I bildämnet får du som elev möjlighet att utveckla olika bildförmågor som att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap/tankar. Du får också skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material genom att prova dig fram och experimentera.

Innehåll

Läroplansanknytning

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Dina mål

Dina mål är att:

 •  utveckla kunskaper om hur bilder skapas
 •  utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer
 • utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa
 • kunna använda bilder för att kommunicera budskap.

Så ska du arbeta

För att nå målen ska du:

 • arbeta ämnesintegrerat i våra olika teman där bilder förmedlar text och budskap
 • framställa berättande bilder, teckning, måleri, modellering och konstruktion och använda lämpliga verktyg
 • öva på olika tekniker och material

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • ett aktivt deltagande, både i praktiska uppgifter och i diskussioner.
 • att själv framställa bilder/arbeten 
 • att visa på förmåga att använda olika tekniker

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: