Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen, Förintelsen och Kalla kriget

Skapad 2018-03-15 08:59 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Historia
Syftet med detta arbetsområde är att ni ska lära er om vad som hände före, under och efter världskrigen, varför det hände och hur vi kan se till att det aldrig händer igen. Vidare är syftet att förstå orsaker, händelseförlopp, följder och hur dessa historiska händelser påverkade människor då men som även påverkar oss idag och kommer att påverka vår framtid

Innehåll

Arbetsbeskrivning (så här skall vi jobba)

Vi kommer att blanda filmer, föreläsningar, läsning och diskussioner för att nå de kunskapskrav som finns på momentet. Kunskapskraven finns under rubriken Bedömningsmatriser nedan.

Boken Historia kommer att vara grunden för detta arbetsområde. De kapitel vi kommer att jobba med är Första Världskriget , Mellankrigstiden, Andra Världskriget.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
    Hi  7-9
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav Världskrig, förintelsen och Kalla kriget

Dessa förmågor har du visat under detta arbetsområde

F
E
C
A
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har mycket goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom perioderna vi behandlar under detta arbetsområde
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Detta visas genom att du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan föra enkla diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Dessutom beskriver du enkla samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: