Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.12

Skapad 2018-03-15 09:26 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Hej ! Vi har haft vänskapstema denna vecka och vi vill inte stressa med att avsluta temat v.11. så vi kommer fortsätta med Tema vänskap efter påsklovet, då vi upplever att eleverna behöver det och uppskattats. Vi har delat in eleverna i fyra grupper. Där alla klasser är blandade, vissa av eleverna påpekade att det var kul att få prata med andra elever än de från sin klass. Vi har haft diskussioner om olika situationer som uppstår under dagen. Har det varit bråk eller att eleverna är osams, så tar vi upp det på fritids. Hur löser vi det tillsammans? Vad gör jag själv för att lösa problem som uppstår? Nyckelordet denna vecka har varit TILLSAMMANS! Nästa vecka kör vi igång med PÅSKPYSSEL Ha det gott

Innehåll

 

    

 

 

 

          v.12

Aktivitet

MÅNDAG

PÅSKPYSSEL

TISDAG

PÅSKPYSSEL

ONSDAG

PÅSKPYSSEL

TORSDAG

PÅSKPYSSEL

FREDAG

PÅSKPYSSEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkommande aktiviteter på fritids är:

 

 • Frukost serveras 6:45- 7:15. Mellanmål serveras kl. 14:00-ca. 14:30 i matsalen.

 • Utevistelse med olika aktiviteter

 • Egna val utifrån intresse och behov

  • skapande

  • lek och spel

  • vila och avkopplande aktiviteter

  • natur och teknik

  • Programmering

  • Idrottshallen

    

    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: