Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa

Skapad 2018-03-15 09:47 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är fantastiskt komplicerad och det kan verka konstigt att den oftast fungerar som den ska. Många olika faktorer avgör hur du mår och om du får vara frisk. En del kan du inte påverka själv, som vilka gener du har. Men din hälsa beror mycket på hur du väljer att leva, till exempel om du röker eller inte. Hur ofta du tränar, vad du äter och hur du sover påverkar också hur du mår.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att prata om hälsa och vilka sjukdomar som kan drabba oss om vi inte tar hand om oss på rätt sätt. Ni kommer att få göra en egen hälsodagbok och reflektera över er egen hälsa. Ni kommer även att få diskutera i mindre grupp runt olika hälsoproblem som ungdomar kan ha. Jag kommer att bedöma er kommunikativa förmåga i diskussionerna samt de reflektioner ni gör i er hälsobok och hur ni då relaterar er hälsa till hur ni lever.

Uppgifter

 • Hälsodagboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Hälsa och sjukdom

E
C
A
Samtala och diskutera
HÄLSOKORTEN HÄLSODAGBOKEN
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
HÄLSOKORTEN HÄLSODAGBOKEN
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
HÄLSODAGBOKEN
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och frågeställningar.
Dokumentera undersökningar
HÄLSODAGBOKEN
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med ex. tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med ex. tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: