Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och friktion

Skapad 2018-03-15 09:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6
I mitten av 1600-talet satt en man vid namn Isaac Newton under ett äppleträd. Plötsligt vaknade han av ett duns. Denna duns hade han hört många gånger förr. Det var ett äpple som föll till marken. Vad var det som gjorde att äpplena föll mot marken och inte tvärtom. Det var här som tankarna kring krafter startade. Det var då som den unge Isaac började få tankarna att jorden drog äpplena till sig. Varför gjorde den det?

Innehåll

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur olika krafter påverkar dig i din vardag.

* Hur olika krafter påverkar varandra.

* Hur du kan påverka olika krafter.

* Dessutom ska du kunna planera en egen undersökning gällande krafter.

 

Följande begrepp ska du kunna:

* kraft N (Newton)

* kraftpilar

* tyngdkraft/ dragningskraft/ gravitation

* motkraft/normalkraft

* friktion

* hastighet

* acceleration

* retardera

*centripetalkraft

* centrifugalkraft

* fritt fall

* luftmotstånd

* tyngdpunkt

* jämvikt

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara krafters olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva olika sorters krafter.

* Jag kan ge exempel på och visa på samband mellan olika krafter i vår vardag.

* Jag kan beskriva och ge exempel på krafter, som påverkar oss i vår vardag.

* Jag kan planera en egen undersökning gällande krafter

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få bidrar till att ge förslag som kan förbättra någon annans undersökning.

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av olika krafters påverkan i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för krafters samband, orsaker och konsekvenser av situationer där olika krafter har verkat t ex vid en kollision, flytta ett skåp, sparka på en boll. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma din egna och andras planering. 

Uppgifter

  • Powerpoint - kraft, friktion & rörelse

Matriser

Kraft, rörelse och friktion

Nivå 1
Behöver träna mer
Nivå 2
Är ganska säker
Nivå 3
Är säker
Nivå 4
Är mycket säker
Begreppsliga förmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Analysförmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna beskriva och ge exempel på krafters olika egenskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om krafters olika egenskaper.
Jag har goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Jag har mycket goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Planera en undersökning
* Vad behöver du för utrustning? * Hur ska du undersöka detta? (Skriver i punktform) * Vad ska du titta på? * Hur ska du få så säkra resultat som möjligt? * Hur ska du dokumentera?
Jag har ännu inte lyckats planera en undersökning som någon annan kan följa.
Jag kan ge ett förslag på hur jag kan göra min undersökning, men bara på ett ungefär och bara för en del av undersökningen.
Jag kan ge ett förslag på hur jag kan göra hela min undersökning men har glömt någon av punkterna till vänster.
Jag kan planera en undersökning där jag har med samtliga punkter till vänster samt att någon annan person lätt skulle kunna följa min planering för att genomföra undersökningen.
Ge respons och förslag på förbättringar gällande att planera en undersökning.
Jag har svårt att ge respons på någon annans undersökning.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: