Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, NO åk1

Skapad 2018-03-15 11:26 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Vi följer årstidsväxlingen, arbetar med växter, djur, fåglar och blommor. Vi kommer även att lära oss om återvinning och människas kropp och betydelsen av mat, motion, hälsa och hygien.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt

Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt:

 • jobba med Pisara-boken
 • göra utflykter för att observera olika saker i naturen och vår omgivning
 • lära oss genom vår egna kropp, observera hur kroppen fungerar
 • göra arbetsblad
 • sjunga sånger och och lära oss ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3

Matriser

NO
Läsårsplanering, NO åk1 2014-2015

Hösttermin
Vårtermin
Året runt i naturen
- årstider och förändringar i naturen: sommar, höst - de vanligaste växterna, svamparna och djuren - de grundläggande dragen i den levande och livlösa naturen - månader
- årstider och förändringar i naturen: vinter och vår - de vanligaste växterna och djuren - övervintring av djuren - månader
Kropp och hälsa
- kroppsdelar - näring och hygien - motion och vila - känslor
- motion: vintersporter - näringsfrågor genom skollunchen
Kraft och rörelse
- genomföring av enkla fältstudier: - balans - tyngdpunkt - jämvikt
- genomföring av enkla fältstudier: - tyngdkraft - friktion
Miljö, material och ämnen
- källsortering
- genomföring av enkla fältstudier eller observationer samt dokumentering - vattnets betydelse och olika former - luftens egenskaper

NO
Bedömning

Eleven når målen
Eleven...
Årstider
 • NO   3
- kan berätta om årstidsväxlingar i naturen: sommar, höst - kan de flesta månaderna
- kan bertätta om årstidsväxlingar i naturen: vinter och vår - kan alla månader
Djur och växter
 • NO   3
- kan nämna några djur och växter i närmiljön - vet grundläggande principerna om sortering och gruppering av djuren
Kropp och hälsa
 • NO   3
- vet att mat, sömn, hygien och motion har en viss betydelse i människans välmående
- kan de viktigaste/mest kända kroppsdelarna
Kraft och rörelse
 • NO   3
- kan genomföra enkla fältstudier och observationer samt dokumentera om dem
Miljö, material och ämnen
 • NO   3
- kan grundprinciperna i källsortering
 • NO   3
- kan berätta om luftens egenskaper och vattnets olika former - känner till de vanligaste materialen och kan säga vad produkten är gjord av (plast, trä, metall)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: