Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2018-03-15 13:04 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få skriva en berättelse på datorn och bearbeta texten med hjälp av respons från din lärare. Innan du börjar med din text kommer du att få planera textens innehåll. Du kommer att få träna på att skriva person- och miljöbeskrivningar och vi tittar på olika sätt som texter kan börja och sluta på. Hur använder man skiljetecken så som frågetecken, utropstecken och talstreck är också något som vi kommer att behandla innan vi startar med textskrivandet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Undervisningen ska stimulera evernas intresse för att läsa och skriva.

 

Centralt innehåll

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

• Skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken.

 

Konkreta mål

Du ska skriva en berättelse

 • med början, mitten/händelse och slut.
 • där du använder dig av skiljetecken som stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken och talstreck.
 • och bearbeta din text med hjälp av respons från din lärare. 

 

Undervisning

Under arbetets gång kommer du att:

 • arbeta med uppgifter där du tränar dig på att använda stor bokstav, punkt, frågetecken, utropsteck och talstreck.
 • träna på att skriva personbeskrivningar.
 • träna på att skriva miljöbeskrivningar.
 • få bekanta dig med olika sätt att börja och avsluta texter.
 • planera din berättelse innan du börjar skriva.
 • läsa igenom din text för att själv reflektera över saker som behöver förbättras i texten.
 • få respons på din text av din lärare och bearbeta texten med hjälp av responsen som du får.
 • läsa din text för en mindre eller större grupp (du väljer själv).

 

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med början, mitten/händelse och slut.
 • använda skiljetecken så som stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken och talstreck.
 • använda person - och miljöbeskrivningar i din text.
 • bearbeta din text med hjälp av respons från lärare. 
 • stava vanliga ord och hur du bygger meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: