Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verbet Rulla

Skapad 2018-03-15 13:20 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en planering för hur vi kommer arbeta med verbet rulla.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med temat är att ge barnen tillfälle där de får möta verbet rulla på många olika sätt.

Bakgrunden till temat är att vi observerat att barnen ofta rullar eller leker med föremål som rullar.

Mål

Målet med temat är att barnen ska få möjlighet att utforska verbet rulla på många olika sätt och på så sätt får tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin grovmotorik, testa nya tekniker och utveckla sin skapande förmåga. Temat har även som mål att främja barnens rum-, läges- och riktningsuppfattning, samt ge barnen möjlighet att främja barnens förståelse för naturkunskap och urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor angående detta. Vi för samtal om det lutande planets egenskaper.

Arbetssätt/metod

- Barnen erbjuds att skapa med hjälp av en kula, en s.k. kulmålning i samband med skapandet av påskkort. Vid dessa tillfällen samtalar vi om hur kulan rullar i färgen och gör färgspår på pappersägget när vi vinklar plastlådan åt olika håll.

- Vi skapar hinderbanor inne i rörelserummet där vi får möjlighet att rulla och vi undersöker tillsammans hur vi gör.

- Vi samtalar om hur och var vi befinner oss i rummet när vi rullar och åt vilket håll vi rullar.

- Vi uppmuntrar barnen att rulla på vår lilla kulle ute på gården.

- Vi rullar rockringar och bollar ute på gården, både på plan mark och från backen. Vi rullar även bollar i rör med olika vinklar.

- Vi erbjuder barnen att själva ställa frågor och hypoteser om vad som kommer ske vi temats olika moment samt undersöka varför.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: