Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-03-15 13:34 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

- Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, och ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra..

 

Planerade insatser

Genom att gå nära naturen vill vi skapa relation till det berörda och på så vis öka nyfikenheten. 

Vi tittar närmre på fåglarna genom att:

- mata 

- lyssna på 

- titta på

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi skapar förutsättningar för barnen att upptäcka, uppleva och se naturen på nära håll. 

Metodval

Genom Digitala verktyg ska vi dokumentera barnens lärande och synliggöra deras upptäckter och upplevelser. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: