Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2018-03-15 15:14 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 2 Svenska
Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.

Innehåll


Det här ska vi lära:

 • läsa: Läsa olika typer av enkel text och förstå innehållet
 • svara på frågor om det lästa
 • skriva: Skriva enkla texter med tydligt innehåll, struktur och kunna använda enkla stavningsregler som dubbelteckning
 • lyssna på dina kamrater och lärare
 • tala: Tala inför grupp, kunna berätta, återberätta, och samtala
 • skriva läsligt

Så här ska vi lära:

 • tyst läsning enskilt
 • högläsning i grupp
 • lyssna på gemensam bok
 • samtal kring texter och böcker
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxa
 • skrivuppgifter
 • visa och berätta
 • läromedel, tex: En läsande klass, Qnoddarna, Veckans ord, läsförståelse grön, läsförståelseböcker.
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen

Såhär ska du få visa:

 • svara på frågor muntligt och skriftligt
 • skriva texter för hand och på Ipad
 • genom att delta i samtal och diskussioner
 • visa och berätta
 • läsläxa
 • diagnoser
 • Kahoot

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven i svenska för åk 3 med anpassning efter att de går i åk 2. 

 

 

                         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: