👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Traditioner och högtider

Skapad 2018-03-15 15:27 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Tema: traditioner och högtider Under temat arbetar vi med olika ämnesområden som berör årets traditioner och högtider.

Innehåll

Detta ska du lära dig

Du ska få lära dig om:

-  Traditioner och högtider under året, både i närmiljön, Sverige och utlandet.

 

Du kommer också få lära dig om:

- Samspel med klasskamrater och att följa instruktioner.

 

Detta ska vi arbeta med

Under höstterminen kommer temat ha fokus på sensommarens, höstens och vinterns traditioner och högtider i Sverige. Vi kommer bland annat lära oss om traditionell höstbakning som exempelvis äppelkaka, halloween-pyssel och julfirande. 

Under vårterminen kommer vi bland annat fortsätta arbeta med  vintertraditioner och snö- och vatten, namn- och namnsdagar, påskfirande samt vår- och sommartraditioner.  

 

Arbetssätt:

Vi kommer bland annat titta på filmer och bilder i "Smartboarden" samt utföra praktiskt arbete vid långbordet som exempelvis baka och måla. Vi kommer även att ta oss ut i närmiljön eller åka iväg på utflykter.

   Kunskapskrav

Kunskapskraven följer läroplanens kunskapsmål.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

Klara Hellberg 2018

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
  ES  7-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  7-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  7-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  7-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  7-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  7-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet
  VEU  7-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9