Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid åk 4-5 vt18

Skapad 2018-03-15 21:31 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Historia Svenska
Varför kallades människorna vikingar ? Vem var Oden ? Åt man pannkakor på vikingatiden ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna:
- söka och jämföra, tolka information från olika historiska källor
- berätta om människors liv och villkor på vikingatiden ( likheter och skillnader)
- redogöra för vikingarnas tro och deras gudar
- redogöra för hur vikingarna kom i kontakt med andra länder och vad dessa kontakter ledde till ( vikingarnas resor , vart de gick , skepp mm)
- använda och förklara dessa begrepp: förändring likhet och skillnad orsak och konsekvens. källa och tolkning

- känna till begreppen / orden / namnen : träl, blot/offer, fornnordiska, brynja, ting, hövding, jarl, runor, plundra, kloster, vadmal, husfru, storstuga, drakskepp, Nidaros, Miklagård, Gårdarike, Särkland, Leif Eriksson, Vinland, Harald Blåtand, Snorre Sturlasson

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Hur du :
- kan söka och jämföra information
- kan dra enkla slutsatser och utifrån dessa kunna berätta och jämföra
människors liv förr och nu
- kan redogöra för de olika historiska begreppen och orden
- visa på skillnader i olika människors berättelser av sin historia och vad det kan bero på
- utför och tar eget ansvar för ditt arbete
- kan presentera/redogöra för det du har lärt dig ( skriftligt eller muntligt)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med:

- söka fakta från olika källor ( böcker, internet, film mm)
- olika redovisningsmetoder ( bildspel, film, teater, faktablad mm)
- läsa gemensamma texter ( Hi-boken) svara på frågor som har anknytning till det vi läst,
- förstå och tolka olika begrepp och ord

Arbetet kommer att pågå under vt-18

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Vikingatid åk4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Historia
berätta om människors liv och villkor på vikingatiden - mat, kläder, redskap, vapen, arbete och fritid (likheter och skillnader med andra tider)
 • Hi  E 6
Historia
känna till begreppen / orden / namnen : järn/myrmalm, träl, blot/offer, fornnordiska, brynja, ting, hövding, jarl, runor, plundra, kloster, vadmal, husfru, storstuga, drakskepp, Nidaros, Miklagård, Gårdarike, Särkland, Leif Eriksson, Vinland, Harald Blåtand, Snorre Sturlasson
 • Hi  E 6
Historia, geografi
redogöra för hur vikingarna kom i kontakt med andra länder och vad dessa kontakter ledde till (vikingarnas resor, vart de gick, skepp mm) Orsak och verkan!
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Svenska
kan presentera/redogöra för det du har lärt dig ( skriftligt eller muntligt)
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Slöjd
Använda enkla handverktyg, som kniv och yxa.
 • Sl  E 6
Slöjd
Tillverka enkla föremål i olika material.
Idrott och hälsa
Aktivt delta i lekar och spel.
 • Idh  E 6
Källor
söka och jämföra, tolka information från olika historiska källor
 • Hi  E 6
 • Sv  E 6
Ansvar
tar eget ansvar för ditt arbete
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: