Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och tala

Skapad 2018-03-16 08:49 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Skriva åk 1, ABC-klubben
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Du kommer att träna på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du får träna på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta ut punkt , när du skriver meningar. Du kommar att arbeta med alfabetet, vokaler och konsonanter. Du ska kunna läsa enkla texter.

Innehåll

 

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

- din förmåga att koppla ljud och bokstav
- din förmåga att forma stora och små bokstäver
- din förmåga att skriva ord
- din förmåga att skriva en mening med stor bokstav och punkt
- din förmåga att ha mellanrum mellan orden
- din förmåga att kunna alfabetet, vokaler och konsonanter

Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl a:

- Arbeta efter ett arbetsschema där du får olika uppgifter som att lyssna efter olika bokstavsljud, forma och skriva bokstäver och läsa.
- Läs- och skrivuppgifter

- Läsning i lärpar och enskild läsning.

- Bygger ord och meningar med hjälp av olika pedagogiska spel.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att du visar din förmåga att läsa texter och förstå innehållet.
Genom att du visar din förmåga att rabbla alfabetet och din förståelse av alfabetisk ordning.
Genom att du visar hur du löser och utför en skriftlig instruktion.
Genom att du i dina texter visar din förmåga att skriva meningar med punkt och stor bokstav.
Genom att du deltar i samtal då vi återberättar händelser i en text, t ex högläsning.
Genom din förmåga att lyssna och samtala.

Kunskapskrav

Du ska kunna skriva alla bokstäver, kunna skriva ditt namn och enkla ord.
Du ska känna till vokaler och konsonanter.
Du ska kunna koppla ihop ljud och bokstav.
Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet.
Du ska kunna skriva med både versaler och gemener.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA

1
2
3
4
5
6
7
8
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.

1
2
3
4
5
6
7
8
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en enkel text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och läsa korta meningar.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.

1
2
3
4
5
6
7
8
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.

1
2
3
4
5
6
7
8
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.

1
2
3
4
5
6
7
8
Berätta
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: