Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2018-03-16 09:05 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Förändringar sker ofta runt omkring oss, ibland finns det samband mellan olika förändringar och ibland är beror en förändring till och med av en annan förändring... det ska vi titta mer på

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi tränar på att formulera problem och finna strategier att lösa dem samt utveckla resonemanget genom att arbeta med mer öppna frågor. 

Du visar dina kunskaper i en rad övningar där du motiverar dig med olika beräkningar.

Du resonerar och argumenterar för dina resultat och lösningar och när du bevisar olika påståenden om olika skalor.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att diskutera olika samband vid förändringar och metoder för beräkning av area dessa. 

Begrepp - som vi kommer att diskutera

Procent, procentenhet, promille, ppm, förändringstakter, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo,koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient och proportionalitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: