Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtsman NF Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-03-16 09:14 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

 

Planerade insatser

-uppmärksamma barnen på växterna runt omkring oss

- gå och hälsa på vår kastanjeträd , 

-så och odla grönsaksplantor och blomplantor

- barnen ska sköta sina plantor, vattna, 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

 

-att barnen får en förståelse för samspelet med växtriket.

 

Metodval

- dokumentera med digitala medel ( ta bilder , filma barnen , spela in det de säger)

- analisera materialet och återkoppla på planeringar

-planera utifrån våra pedagogiska observationer och slutsatser vi gjorde.

 

Uppgifter

  • Våren

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: