👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtsman NF Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-03-16 09:14 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

 

Planerade insatser

-uppmärksamma barnen på växterna runt omkring oss

- gå och hälsa på vår kastanjeträd , 

-så och odla grönsaksplantor och blomplantor

- barnen ska sköta sina plantor, vattna, 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

 

-att barnen får en förståelse för samspelet med växtriket.

 

Metodval

- dokumentera med digitala medel ( ta bilder , filma barnen , spela in det de säger)

- analisera materialet och återkoppla på planeringar

-planera utifrån våra pedagogiska observationer och slutsatser vi gjorde.

 

Uppgifter

  • Våren

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016