👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om värden och omvärlden ur ett hållbart perspektiv

Skapad 2018-03-16 09:49 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för djur, se hur djur lever. Barnen kommer även att få se sambandet hur djur-natur-människa påverkar varandra. Samt att vi behöver varandras olikheter och kunnande för överlevnad.

Innehåll

 

Frågeställning:

Hur får vi barnen att se sambandet/samspelet mellan sig själva – djuren och naturen? (ur ett hållbarhetsperspektiv)

 

Mål:

Att barnen reflekterar över sitt eget ansvar för bevarandet av vår närmiljö.

Att barnen ser ett samband mellan djur – människa – natur.

Att barnen får en förståelse av vikten att vi ser allas lika värde.

 

Syfte:

Att öka barnens förståelse för vårt och djurens behov av naturen.

Se olika levande materials betydelse för varandra.

 

Metod:

Vi utforskar djuren i vår närmiljön. Vad finner vi där?

Vi kommer genom sång, drama, böcker och dokumentation tillsammans med barnen utveckla "aha" upplevelser.

Vi kommer genom experiment studera djurens olika egenskaper och därmed väcka nya tankar och erfarenheter.

 

Dokumentation:

Vi ska dokumentera det enskilda barnets lärande i varje barns lärlogg 2-3 gånger/termin Vi ska dokumentera med hjälp av projektmodellen (5-minreflektioner, veckoreflektioner mm) och blogginlägg i unikum. Vi ska även dokumentera med hjälp av layoutmodellen. Vi ska knäppa kort och anteckna.