Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper

Skapad 2018-03-16 10:18 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska lära oss läsa och skriva olika sorters texter, utifrån en känd text.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Berättelse, insändare, faktatext, tidningsartikel, intervju, reportage och brev.

Innehåll

Olika texttyper

Vi ska arbeta med att 

 • läsa olika sorters texter - tydliga exempel på de olika textyperna
 • skriva olika sorters texter

Bedömning

När det gäller bedömningen kommer jag att utifrån kunskapskraven se på din förmåga att

 • visa att du förstår vad som är speciellt för de olika texttyperna
 •  du kan ge egna exempel på var och när man använder de olika texterna
 • skriva välformulerade egna exempel på de olika texttyperna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: