Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle

Skapad 2018-03-16 10:35 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Religionskunskap
Religion finns överallt i alla samhällen och påverkar oss hela tiden genom sina symboler, skrifter, tankar mm. I det här arbetsområdet kommer du att fokusera på Kristendomen.

Innehåll

I detta arbetsområdet ska vi fokusera på följande delar: 

Identitet och livsstil

Seder och bruk

Den kristna historien

Heliga platser

Urkunder

Centrala tankar

Religionens plats i samhället. 

Vi kommer använda läroboken Religion 8 PRIO s. 59-94.

 

I slutet av arbetsområdet ska du kunna svara på följande frågor:

1. Vad är grunden i kristen tro?

2. Hur påverkar religionen kristna människors liv? Ge exempel.

3. Hur har kristendomen och det svenska samhället påverkat varandra?

4. Vad har hänt med kristen tro genom historien?

5. På vilket sätt påverkar kristendomen det som händer i vår värld idag?

Uppgifter

 • Kristendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: