Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3

Skapad 2018-03-16 14:23 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola F
Matematik årskurs 3

Innehåll

 

Mål i matematik för årskurs 3

 

 

 

·      Kunna lösa enkla problem i elevnära situationer: kunna välja och använda någon strategi, kunna beskriva tillvägagångssätt, kunna ge enkla omdömen om resultatens rimlighet

 

 

 

·      Ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp: kunna använda dem i vanligt förekommande sammanhang, kunna beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder, kunna ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra

 

 

 

·      Ha grundläggande kunskaper om naturliga tal: visar det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal

 

 

 

·      Ha grundläggande kunskaper om tal i bråkform: delar upp helheter i olika antal delar, jämför och namnger delarna som enkla bråk

 

 

 

·      Kunna använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord  för att beskriva  geometriska objekts  egenskaper, läge och inbördes relationer

 

 

 

·      Kunna använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer

 

 

 

·      Kunna göra enkla beräkningar med naturliga tal: kunna välja och använda fungerande matematiska metoder

 

 

 

·      Kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde

 

 

 

·      Vid addition och subtraktion kunna välja och använda skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200

 

 

 

·      Kunna hantera enkla matematiska likheter: kunna använda likhetstecknet på ett fungerande sätt

 

 

 

·      Kunna avbilda och (utifrån instruktioner) konstruera enkla geometriska objekt

 

 

 

·      Kunna göra mätningar, jämförelser och uppskattningar av: längder, massor, volymer och tider och kunna använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultaten

 

 

 

·      Kunna beskriva och samtala om tillvägagångssätt: kunna använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer

 

 

 

·      Vid undersökningar kunna: avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat

 

 

 

·      Kunna föra och följa matematiska resonemang om val av: metoder, räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster, mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: